Dankzij onze ANBI status zijn jouw giften aftrekbaar bij de belastingaangifte. Meer informatie over de aftrekbaarheid vind je bij de belastingdienst..

Ons adres:
Stichting Wetswinkel Almere
‘s-Hertogenboschplein 8
1324 WB Almere
IBAN NL39RABO 0115522182.