Arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ (WAB) is op 5 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel is op een aantal punten gewijzigd. De beoogde ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020. Stichting Wetswinkel Almere heeft de hoofdlijnen van het wetsvoorstel voor u op een rij gezet.

  • Een werkgever is een transitievergoeding (ontslagvergoeding) verschuldigd vanaf dag 1 dat de medewerker in dienst is in plaats van na 24 maanden;
  • Ketenregeling: de werkgever mag 3 contracten aanbieden met een tussenpoos van maximaal 6 maanden (onder bepaalde omstandigheden kan hiervan bij cao worden afgeweken naar 3 maanden) binnen 3 jaar (nu: 2 jaar);
  • In de 13e maand van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die een oproepcontract heeft (nul-urenovereenkomst of min-max contract), is de werkgever verplicht een vaste arbeidsduur aan te bieden;
  • De minimumtermijn voor oproepen en intrekken van een oproep: minimaal 4 dagen van te voren dient de werkgever een oproepkracht schriftelijk op te roepen. Wordt een oproep binnen vier dagen afgezegd, dan houdt de oproepkracht recht op loon. De termijn van vier dagen kan bij de cao worden verkort tot één dag. Bepaald seizoenswerk is hier van uitgesloten en bij cao mag hiervan worden afgeweken;
  • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers en ‘eigen’ werknemers;
  • WW premie wordt voordeliger bij contracten voor onbepaalde tijd  dan bij contracten voor bepaalde tijd. Voor flexibele contracten worden deze premies voor werkgever dus minder aantrekkelijk gemaakt. De premies zijn dan niet meer sector afhankelijk. Deze regeling geldt niet voor contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste twaalf uur per week werken.

Bovenstaande wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd. Op dit moment gelden de regels van de Wet werk en zekerheid nog (WWZ). Bent u benieuwd wat de gevolgen van de wetswijziging voor u kunnen zijn? Heeft u vragen over uw huidige arbeidsovereenkomst of wellicht een conflict met uw werkgever? Of heeft u op een ander gebied juridisch advies nodig? Dan zien wij u graag vrijblijvend op een van onze spreekuren. i