Arbeidsrecht: is ontslag via Whatsapp toegestaan?

De vraag, of aan een whatsapp bericht rechtsgeldigheid kan worden toegekend, was het onderwerp dat in november 2022 voorgelegd werd aan de rechter die daarover een uitspraak diende te doen.

Het ging hier om een ontslag waarbij de werknemer en werkgever in onderhandeling zijn geweest over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst regelt in feite de voorwaarden voor het ontslag waar beide partijen mee akkoord dienen te gaan om het rechtsgeldig te laten zijn.

In onderstaande zaak kwam een werknemer terug op de eerder gedane instemming met het ontslag wegens het ontbreken van een handtekening op de papieren overeenkomst.

De zaak: De werknemer gaat na onderhandelingen akkoord met een aangeboden vaststellingsovereenkomst (ontslag) en bevestigd dat o.a. via mails en per whatsapp. De door de werknemer opgestuurde en ondertekende (papieren) overeenkomst raakt (meermaals) in de post kwijt volgens de werknemer.

Later komt de werknemer op de bevestiging terug en vecht het ontslag aan omdat hij de (papieren) vaststellingsovereenkomst niet heeft ondertekend (de overeenkomst is namelijk nooit ontvangen door de werkgever) en dus is volgens hem het ontslag niet rechtsgeldig.

Deze vraag, is een akkoord/bevestiging per o.a. whatsapp rechtsgeldig, werd uiteindelijk aan de rechter in Den Haag voorgelegd. (ECLI:NL:RBDHA:2022:14903)

Is aan het schriftelijkheidsvereiste, het moet op papier staan en ondertekend zijn, voldaan door een whatsapp te sturen?

De rechter kwam tot een duidelijk antwoord: een bevestiging via whatsapp of mail is onder omstandigheden rechtsgeldig ook als er geen handtekening onder de vaststellingsovereenkomst staat.

“Tussen partijen is in geschil of zij overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat een ondertekende vaststellingsovereenkomst ontbreekt. De kantonrechter is van oordeel dat ten aanzien van de schriftelijkheidsvereiste en de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst niet alleen een handtekening is vereist, maar in omstandigheden ook kan worden volstaan met een schriftelijk akkoord per e-mail of whatsapp-bericht.”

Mr. Gérard Koopal, senior intaker Wetswinkel Almere