Woning verkopen zonder medeweten van mijn ex?

Mijn ex is naar zijn vaderland teruggekeerd. We hebben samen een koophuis en ik betaal alles daarvan. Dat wordt mij teveel en ik wil het huis verkopen. Maar mijn ex laat niets van zich horen. Kan ik de woning dan zonder hem verkopen?

 

Als je samen eigenaar bent van een woning zal de makelaar van jullie beiden opdracht willen hebben voor de verkoop. En wellicht kan je de woning wel verkopen, maar je kan hem niet leveren. Daarvoor heb je medewerking van je ex nodig. Als je ex dat weigert of niet bereikbaar is, kan je hiervoor een procedure bij de rechtbank starten. Je kan dan vragen om jou te machtigen om ook namens jouw ex de woning te verkopen en te leveren. Een alternatief is de rechter te laten bepalen dat de uitspraak van de rechter in de plaats komt van de toestemming van jouw ex voor de verkoop en notariële levering. Als er een overwaarde is, ontvang jij jouw deel daarvan en jouw ex zijn deel, beide verminderd met de verkoopkosten. Als er onderwaarde is zal ook de hypotheekbank toestemming moeten geven voor verkoop. Jullie zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. En als jouw ex niet betaalt, zal jij ook zijn deel aan de bank moeten betalen. Daarna heb jij weer een vordering op jouw ex, maar zie die maar eens te krijgen.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol
Advocatuur Mediation

Masterclass echtscheiding

Masterclass:
Op 28 januari gaf Ingrid Maste online een masterclass echtscheiding voor onze vrijwilligers. Aan de hand van een goed voorbereidde powerpoint en vele praktijk situaties werden onze hersenen weer even op scherp gezet. Het was wel even wennen om met zo’n grote groep online te discussiëren, maar Harry de Geest (voorzitter) had de organisatie strak in handen en Lizella Wörst (senior intaker en algemeen bestuurslid) kanaliseerde spontaan de vragen, waardoor het een zeer ordelijk verloop kreeg. Met grote dank aan Ingrid, die hier toch maar weer een hoop vrije tijd voor ons heeft ingestopt!

Wie betaalt de schutting?

Ben je verplicht mee te werken aan het plaatsen van een schutting?
Twee buren hebben een mandelige (=gezamenlijk) afscheiding tussen hun huizen waar al jarenlang een haag op de grenslijn staat. De ene buur wil graag een schutting van hout en de andere buur wil de haag graag behouden. De kantonrechter in Almere besliste dat een haag geen permanente ondoordringbare afscheiding is en dwong de andere buur akkoord te gaan met een schutting waarvan ieder de helft diende te betalen. Exit Haag en hallo schutting!
Dus heeft u een gezamenlijke afscheiding tussen u en de buren dan dient u akkoord te gaan met een schutting waarvan u ook nog eens de helft dient te betalen. Een ieder heeft namelijk het recht om een (permanente en ondoordringbare) afscheiding te eisen!

Mr. Gérard Koopal
Senior intaker

Professionele film over schuldenproblematiek

De Wetswinkel heeft op 24 november een aantal films laten maken door een professioneel camerateam.
Doel is om de laaggeletterden eenvoudig uit te leggen wat de Wetswinkel doet bij diverse problematieken.
Dit filmpje gaat over schuldenproblematiek.

Corona en thuiswerken

Door de corona-epidemie adviseert de regering om zoveel mogelijk thuis te werken. Regelmatig wordt de vraag gesteld of dit afgedwongen kan worden oftewel of dit een verplichting is voor de werkgever. In het kort is het antwoord daarop negatief. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en dat kan inhouden dat thuis werken het veiligst is. Een verplichting is het echter niet!

Wel geldt dat als er (structureel) thuis wordt gewerkt, deze werkplek moet voldoen aan bepaalde eisen, zoals o.a. een goede stoel. Dat kun je dus wel degelijk met de werkgever bespreken.

 

Mr. Gérard Koopal

Senior jurist Wetswinkel Almere

Nieuwe wetten en regelingen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 zijn er een aantal nieuwe wetten en regelingen voor werknemers in werking getreden of gelden op latere datum.

Een paar voorbeelden:

  • Met ingang van 1 januari bedraagt het minimumloon € 1.684,80 bruto per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.
  • Vanaf 1 juli 2021 is de werkgever verplicht om een vast aantal uren aan te bieden aan oproepkrachten die minimaal 12 maanden in dienst zijn. Dat aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in die 12 maanden.
  • Het kabinet heeft ook laten weten dat de vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021 doorbetaald mag worden. Ook al werken de werknemers voornamelijk thuis. Let goed op dat de werkgever hiertoe niet verplicht is! Het is namelijk een belastingmaatregel die voorkomt dat de vaste vergoeding voor reiskosten (extra) belast wordt.
  • Als de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 januari 2021 of later, bedraagt de maximale transitievergoeding          € 84.000,- bruto. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 84.000,- bruto, dan geldt dat bedrag als maximum.

 

Mr. Gérard Koopal

Senior jurist Wetswinkel Almere

 

Kinderalimentatie doorbetalen als zij bij mij zijn?

Mijn ex is langdurig ziek geworden en ik zorg al twee maanden volledig voor de kinderen. Ik vind het fijn dat de kinderen bij mij zijn, maar nu betaal ik dubbel: én alimentatie én de kosten van de kinderen. Moet ik de kinderalimentatie door blijven betalen als de kinderen bij mij zijn?
Bij de berekening van kinderalimentatie kijk je eerst naar hoeveel de kinderen kosten. Daarna bereken je hoeveel welke ouder hieraan bijdraagt. Voor de “omgangsouder” wordt dan een bedrag in mindering gebracht omdat deze ook zorgkosten in natura heeft, zoals eten, douchekosten, vakanties etc. Deze zorgkorting is in het alimentatiebedrag verwerkt. Dus ook voor de vakanties. Maar als de kinderen veel vaker bij jou zijn dan in de zorgregeling is opgenomen, en waarvoor de zorgkorting geldt, is het redelijk en billijk dat er compensatie komt. Die compensatie geldt in ieder geval voor de zorgkosten, maar ook voor de verblijfoverstijgende kosten als jij die betaalt: school, kleding, etc. Het gaat dan om de alimentatie die uitstijgt boven de zorgkorting. Kosten die moeder nu uitspaart. Overleg het met moeder en leg bij een akkoord dit schriftelijk vast met jullie handtekening. Zo voorkom je dat je later alsnog een deurwaarder langs krijgt. Is er geen akkoord, dan kan je het aan de rechter voorleggen.

Ingrid Maste
Hillen van Tol
Advocaten Mediation

Oprichter Wetswinkel overleden

Frans Hamilton, oprichter van de Wetswinkel, is op 20 december aan de gevolgen van corona in het bijzijn van zijn familie overleden. Frans had nog graag het 40 jarig jubileum op 9 november a.s. mee willen maken, maar het mocht niet zo zijn. Frans was een zeer betrokken man, die tot op het laatst betrokken was bij de Wetswinkel. Iedere nieuwe vrijwilliger kreeg steevast een welkomstmail namens hem en kreeg bij verjaardag altijd een berichtje. Hij heeft zich enorm ingespannen voor de Almeerse burgers, gevechten tegen de lokale overheid, woningbouwverenigingen of de nutsbedrijven zijn niet onopgemerkt gebleven. Frans begon in zijn eentje als sociaal werker, maar riep al snel de hulp in van advocaten. Inmiddels is de Wetswinkel uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie met ruim 35 enthousiaste en betrokken mensen die dagelijks, zeker in deze lastige coronatijden, klaar staan voor alle Almeerders met (sociaal) juridische problemen. En door het overlijden van Frans Hamilton met nóg meer energie!

Recht op spaargeld bij einde relatie?

Wij hebben tien jaar samengewoond zonder samenlevingscontract in ons gezamenlijke huis. Al die jaren heb ik de boodschappen betaald en mijn inmiddels ex-vriend de hypotheek.  Zijn inkomen was veel hoger dan dat van mij. We zijn nu uit elkaar en het huis gaat naar hem. Heb ik recht op de overwaarde en op een deel van zijn spaargeld?

 

Als je geen samenlevingscontract hebt, moet je terugvallen op de wet, de jurisprudentie (uitspraken van rechters) en wat jullie hebben bedoeld. Het lijkt erop dat jullie een gezamenlijke huishouding hebben gehad en dat er een stilzwijgende afspraak is dat ieder van jullie daaraan bijdraagt. Ieder op de eigen manier. In dat geval heb jij aanspraak op de helft van de overwaarde van jullie gezamenlijke woning. Deze woning is een “eenvoudige gemeenschap”. Jullie vermogens zijn verder kennelijk gescheiden gebleven. De wet schrijft geen gemeenschap van goederen voor samenwoners. Dat zou je kunnen regelen in een samenlevingsovereenkomst, maar die is er niet. De spaarrekening van jouw ex is van hem alleen. Er is geen rechtsregel die jou aanspraak geeft op een deel hiervan de spaarrekening. Ook jouw inzet om bijvoorbeeld meer te doen in de huishouding, verbouwingen of klussen, wordt niet achteraf financieel beloond. Tenzij er aantoonbaar een deel van jouw privévermogen is gebruikt voor een verbouwing en jij daaraan meer hebt betaald dan jouw ex. Maar ook daarin liggen nuanceringen. Het is daarom belangrijk om dit soort zaken vooraf te regelen. En een contract is niet sexy, maar wel zeer nuttig. En houd je dan aan de afspraken. Bewaar betalingsbewijzen van grote uitgaven die (achteraf) verrekend moeten worden.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol Advocatuur en mediation

Wel of niet vaccineren?

Binnenkort kunnen wij hopelijk worden gevaccineerd tegen Covid-19. Ik ben daar een voorstander van. Mijn vrouw is afgeschrikt door horrorverhalen op internet. Dat zij zich niet wil vaccineren moet zij zelf weten, maar zij wil ook onze kinderen niet laten vaccineren. Ik vind het belangrijk dat zij wel gevaccineerd worden. Hoe moet het nu als wij het niet eens worden?

 

Kinderen van 16 en ouder beslissen hier zelf over. Bij jongere kinderen beslissen de ouder(s) die het gezag hebben. Is je kind tussen de 12 en 16 dan moet deze toestemming geven. Probeer eerst zelf aan de hand van onafhankelijke wetenschappelijke publicaties een mening te vormen over Covid-vaccinaties. Vraag eventueel de huisarts of vaccinatiearts naar de voor- en nadelen. Luister naar elkaar en vraag moeder naar de bewijzen van die internetverhalen en op basis waarvan dit tot stand is gekomen. Hoe lang geleden was die gebeurtenis en onder welke omstandigheden? Hoe vaak is dat voorgekomen? Mogelijk dat dit helpt er samen uit te komen. Maar als dat niet lukt kan je in Nederland gezagsgeschillen aan de familierechter voorleggen. Ik kan mij voorstellen dat jullie dat een grote stap vinden. Jullie kunnen ook besluiten dat jullie het advies van de geconsulteerde arts opvolgen. Maar zolang er geen overeenstemming tussen jullie is (en kinderen van 12 en ouder niet willen) óf de rechter toestemming heeft gegeven, mag er niet worden gevaccineerd. Tenzij er een verplichting is tot vaccineren, maar daar ziet het niet naar uit.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol Advocatuur en Mediation