Verdeling traineren en profiteren van waardesteiging?

Ik wil nu wel scheiden, maar ik verwacht dat de waarde van onze woning de komende jaren nog wel zal stijgen. Mijn ex wil de woning overnemen. Kan ik dan de verdeling rekken, zodat ik optimaal kan profiteren van die waardestijging?

 

Bij een verdeling geldt voor de waarde in het algemeen de waarde ten tijde van de verdeling. Als je nu echtscheiding aanvraagt en jouw ex voert verweer dan volgt er een zitting bij de rechtbank. Die zal er niet op heel korte termijn komen. De rechter zal dan gelijk met de echtscheiding beslissen over de verdeling. Rond de periode van de zitting zal er een taxatie plaatsvinden. In het algemeen is dat de waarde waarvoor de woning aan jouw ex zal worden toegedeeld. Dit onder voorwaarde dat jij uit de hoofdelijke aansprakelijkheid terzake de hypotheek wordt ontslagen. Je zou hiervan nog in beroep kunnen, als de woningprijzen blijven stijgen, zodat er in een later stadium weer een (hogere) taxatie komt. Ten eerste is er ook een kans dat de prijzen gaan dalen. En ten tweede is het maar de vraag of het Hof het redelijk en billijk vindt dat jij meeprofiteert van die waardestijging. Het Hof Den Haag heeft in mei van dit jaar in een soortgelijke zaak geoordeeld dat dit niet het geval is als je na aanvang van de procedure over een lange periode feitelijk gebruik maakt van het huis zonder mee te betalen aan de lasten, niet zelf om toedeling van het huis hebt gevraagd en niet meewerkt aan de levering van de woning aan je ex.

 

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol Advocatuur & Mediation

SCHUIVEN MET GELD DOOR TE TROUWEN?

Wij wonen al 20 jaar samen en ik heb een aardig vermogen opgebouwd met mijn onderneming en belegging in cryptocurrency. Als ik nu met mijn partner trouw, krijgt hij dan automatisch de helft?

Als jullie zouden trouwen voor 1 januari 2019, vloeit jouw hele vermogen in de gemeenschap van goederen, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn. Na deze datum blijft alles van jou wat jij hebt ingebracht in het huwelijk. Als dat de bedoeling is, moet je van de bankafschriften met saldovermelding van de huwelijksdatum goed bewaren. Dat is dan nodig bij een echtscheiding of als een van jullie komt te overlijden. Als het de bedoeling is om jouw vermogen juist te delen met jouw partner, dan kan je het best vooraf huwelijkse voorwaarden opmaken, waarbij bepaalde zaken buiten de gemeenschap vallen. Zaken die jij graag voor jezelf of jouw erfgenamen wil houden. Daarnaast kan je dan opnemen in de huwelijkse voorwaarden dat een bepaalde bankrekening in jullie gemeenschap van goederen valt. Hierop kunnen jullie geld overmaken en opnemen. Vermeld dan geen bedrag in de huwelijkse voorwaarden want anders loop je het risico dat de fiscus het aanmerkt als een schenking.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol

Advocaten en Mediation

Filmopnames voor de Wetswinkel

Op 24 november 2020 heeft een geweldig camerateam (Denilson en Bram) een hele dag opnames gemaakt m.m.v. een aantal Wetswinkel vrijwilligers.

Het doel van de opgenomen filmpjes is met name om laaggeletterden op eenvoudige wijze te vertellen wat hun problematiek betekent, hoe wij ze daarbij kunnen helpen en ze het gevoel geven dat ze niet alleen staan en ook niet de enige zijn met deze problematiek. Er worden filmpjes gemaakt met de thema’s echtscheiding, schulden en arbeidsrecht.

sdr

dav

Wetswinkel Almere bestaat 40 jaar

Op 9 november 2021 bestaat de Wetswinkel Almere 40 jaar. Destijds opgericht door Frans Hamilton (inmiddels Koninklijk onderscheiden) en uitgegroeid tot een professionele organisatie bestaande uit ca. 35 vrijwilligers. Met bijna dagelijks spreekuur, ook in corona-tijd!

Op dinsdag 9 november 2021 organiseert de Wetswinkel vanaf 15.00 uur in de Raadzaal van de Gemeente Almere o.l.v. Pascal Fredrik (bekend van o.a. Kijk Almere) een discussie over een onderwerp welke ons allemaal aan zal gaan. Het precieze onderwerp wordt later in 2021 bekend gemaakt.

Hoe krijg ik contact met mijn kind?

HOE KRIJG IK CONTACT MET MIJN KIND

 

Door de Coronacrisis is ons gezin veel dichter naar elkaar toe gegroeid. Dat is een fijne bijkomstigheid. Het gemis van contact met mijn dochter  van 16 uit een eerdere relatie is daardoor nog groter geworden. Ik heb haar wel erkend, maar geen gezag. Haar moeder heeft altijd contact afgehouden omdat zij zelf mij uit haar leven wou bannen. Hoe kan ik contact met mijn dochter krijgen?

Ten eerste kan je een kind van 16 jaar vaak zelf goed benaderen. Via de sociale media of brief spreken jullie wat af in de bioscoop, bij een voetbalwedstrijd of andere gelegenheid, waarbij je kind niet direct het gevoel hoeft te krijgen een intensief gesprek met jou te moeten voeren, maar er wel aandacht voor hetzelfde kan zijn. Als dat geen optie is, kan je een brief met het verzoek om contact naar de moeder sturen. En als ook dat niets uithaalt, rest de gang naar de rechter. De moeder is wettelijk verplicht de ontwikkeling van de banden tussen jou en jullie dochter te bevorderen. De Hoge Raad heeft al in 2014 gezegd dat het kind en een (niet met het gezag belaste) ouder recht hebben op omgang met elkaar. Deze rechten zijn gewaarborgd door verdragen. Ouders en kinderen hebben recht op family life. Als de moeder niet meewerkt aan een omgangsregeling, dan kan de rechter een groot aantal maatregelen treffen om haar te dwingen mee te werken. En de rechter moet zijn uiterste best doen om dat mogelijk te maken. Je kan dan denken aan een dwangsom, begeleide omgang, een ondertoezichtstelling, mediation. Als er al een heel lange tijd geen contact is geweest, moet je rekening houden met een opbouw hierin. Overigens heb je als ouder altijd recht op informatie van school, artsen etc. over jouw kind. Ook als je geen gezag hebt, al gelden dan een paar beperkingen. Hiervoor is geen toestemming of instemming van moeder nodig.

Ingrid Maste
Hillen van Tol Advocatuur & Mediation

Kinderontvoering

Is dit kinderontvoering?

Ik ben niet getrouwd met de vader van ons kind en hij heeft geen gezag. Nu onze relatie voorbij is overweeg ik met ons kind terug te keren naar mijn ouders in België. Ik heb gehoord dat dit kinderontvoering is. Klopt dat?

Gezag heb je als vader alleen automatisch als je bent getrouwd. Ongehuwde vaders moeten dat aanvragen bij de rechtspraak.nl. Als de vader geen gezag heeft, is er geen sprake van kinderontvoering als jij naar België vertrekt met jullie kind. Heeft de vader wel gezag, dan is toestemming nodig. En bij het ontbreken van toestemming kan de vader bij kinderen tot 16 jaar om teruggeleiding vragen. Dat gebeurt in een spoedprocedure. Hoe die toestemming eruit moet zien, verschilt per land. In Hongarije kan al een mondelinge (en opgenomen): “hoepel maar op met de kinderen naar je ouders” al genoeg zijn. In Nederland werd een in emotie geschreven whatsapp “ik kom jullie nareizen en ik blijf nog even om de boel hier te verkopen” in een recente zaak niet als een toestemming gezien. Maar ook al is er geen sprake van kinderontvoering vanwege het ontbreken van gezag bij de vader, dan betekent dat niet dat je altijd zomaar kan gaan. De achterblijvende ouder kan namelijk een uitreisverbod vragen bij de rechter. Ben je echter al vertrokken, dan is dat niet meer mogelijk. Het beste is om samen afspraken te maken over het hoofdverblijf en een omgangsregeling. Als je bang bent dat er dan een uitreisverbod gevraagd gaat worden, kan je dat ook bespreken nadat je bent verhuisd. Of dat moreel juist is, is een andere vraag. Maar juridisch kan het wel.

 

Ingrid Maste

Hillen en van Tol Advocatuur & Mediation

Even voorstellen: Esther Julsing

Hi, ik ben Esther. Ik woon sinds een jaar in Almere, in de molenbuurt bij mijn vriend. Daarvoor woonde ik in Amersfoort, waar ik ben opgegroeid. Ik heb gestudeerd in Leiden, waar ik mijn Bachelor en Master heb mogen ontvangen. Ik heb tijdens mijn masterstudie gewerkt als junior bedrijfsjurist en ervaring opgedaan in het contractenrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, omgevingsrecht en eigendomsrecht. Naast werken houd ik van lezen, films kijken, italiaans leren en het spelen van RPG’s (role playing games, zoals Dungeons & Dragons ed).  Ik vind het erg leuk om vrijwilligerswerk te mogen doen bij de wetswinkel, zodat ik mensen met juridische problemen kan helpen. Ik ben zeer benieuwd naar de casussen en de mensen!

Toekomst gesubsidieerde rechtsbijstand

Toekomst gesubsidieerde rechtsbijstand

Iedereen kan op zeker moment in zijn leven in een nare situatie terecht komen, zoals een problematische echtscheiding, dreigend ontslag, hoogoplopende schulden of een conflict met een overheidsinstantie. Veel mensen zoeken dan de juridische weg. Daar wil het kabinet verandering in brengen. Het kabinet wil de problemen van mensen in een vroeg stadium oplossen en alleen waar nodig de weg naar de rechter bewandelen. Zo wil de minister het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand moderniseren.

De minister wil dat de problemen van mensen snel, effectief en laagdrempelig opgelost worden. Soms kan dat niet anders dan via de rechter, maar liever op een andere manier. Hij wil dat de oplossing centraal staat en niet de procedure. De mensen kunnen dan snel hun probleem achter zich laten en doorgaan met hun leven.

Het beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand is de afgelopen 17 jaar gestegen met ruim 40%. Het biedt lang niet altijd een oplossing voor de moeilijkheden. Vaak is er sprake van een complexe samenhang van juridische, financiële, medische of sociale problemen. In zulke gevallen verandert een gerechtelijk vonnis over één aspect weinig aan wat er werkelijk aan de hand is. Het werkt vaak escalerend en vraagt om een andere, meer integrale aanpak, dicht bij de rechtzoekende.

Voor wie is dit toegankelijk?

Het kabinet wil het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand moderniseren. De toegang tot dat nieuwe stelsel begint heel breed, met informatie en advies voor iedereen. Het spitst zich vervolgens steeds meer toe, waardoor mensen precies die hulp krijgen die ze nodig hebben om hun problemen aan te pakken. Toegang tot het recht blijft daarbij voor iedereen gegarandeerd. Dat geldt ook voor de laagste inkomensgroep, die dan een beroep kan doen op een gesubsidieerde advocaat.

Het kabinet gaat de herziening langs vier lijnen vormgeven:

  1. Voor iedereen meer informatie en beter advies beschikbaar. De online informatie, zoals voorbeeldbrieven of een vraagbaak wordt beter toegankelijk. Mensen die persoonlijke hulp zoeken, kunnen straks dichtbij huis terecht op een juridisch spreekuur in de eigen buurt bij de bibliotheek of in het wijkcentrum.
  2. Er komt er een vorm van beoordeling aan de voorkant. Welke zaken komen wel en welke niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een onafhankelijke instantie maakt de afweging of rechtsbijstand echt noodzakelijk is, of dat iemand juist gediend is bij andere vormen van hulp.
  3. Rechtsbijstandsverleners krijgen straks een vergoeding voor de oplossing die ze bieden en niet, zoals nu, om te procederen. Het kabinet introduceert iets nieuws: rechtshulppakketten. Zo’n hulppakket bevat diverse elementen voor een vaste prijs. Denk bijvoorbeeld aan advies, mediation of hulp bij onderhandeling. Als die stappen een uitkomst bieden, is procederen niet nodig.
  4. De overheid kijkt kritisch naar zichzelf. Men wil een meer informele aanpak dat leidt tot minder escalatie en er komt meer ruimte voor persoonlijk contact en voor maatwerk.

De toegang tot het recht blijft gegarandeerd.  Echter de overheidsuitgaven mogen niet ontsporen. Voor de rechtshulpverleners zal deze stelselherziening leiden tot minder zaken, maar er ontstaat wel ruimte voor een betere beloning.

De komende tijd wordt het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand verder uitgewerkt en stapsgewijs ingevoerd. Zo ver is het echter nog niet.

Simone Rutte
Wetswinkel Almere

Ali Al-Edani

Mijn naam is Ali Al-Edani, ik ben 21 jaar oud en een zeer gemotiveerde student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Ik ben leergierig, gezellig en heb veel humor.  Begin september zal ik aan het laatste jaar van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid beginnen.

 

Ik ben geboren in Dordrecht en direct verhuisd naar Almere, waar ik ben opgegroeid. Ik ken de stad als geen ander en wil graag iets voor mijn stadsgenoten kunnen betekenen op het (sociaal-)juridisch vlak.

Binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid spreekt het Arbeidsrecht en het Europees Recht mij heel erg aan. Vooral bij arbeidsrechtelijke geschillen zou ik dan goed van pas kunnen komen. Verder ben ik ook heel goed in alle andere rechtsgebieden die ik tegen ben gekomen in mijn studie.

 

Ik heb ook een sterke affiniteit met het Midden-Oosten en volg ik naast Rechtsgeleerdheid, de opleiding Midden-Oostenstudies aan de Universiteit Leiden. Binnen de laatstgenoemde studie ben ik gespecialiseerd in Arabisch en het moderne Midden-Oosten. Arabisch is eigenlijk ook mijn tweede moedertaal en ik zou veel voor jullie kunnen betekenen bij eventuele cliënten die de Nederlandse taal niet (helemaal) machtig zijn.

 

Mijn hobby’s zijn playstationen, voetballen, schaken en vooral veel Netflix kijken. Verder houd ik ervan om veel uiteten te gaan met familie en vrienden.

 

Ik kijk er enorm naar uit om jullie te ontmoeten en jullie team te komen versterken en de mensen te kunnen helpen die deze hulp nodig hebben. Natuurlijk kijk ik er ook naar uit om zelf ook heel veel te leren van de praktijk, want dat is toch net iets anders dan de theorie.

 

Tot snel!

Hoe kom ik van mijn huis en kosten af?

Wij waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Nadat het verzoek om echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, ben ik alle woonlasten blijven betalen om te voorkomen dat de bank ons huis in de executieverkoop zou zetten. Mijn ex is daar blijven wonen en weigert iets te betalen. Ik wil van het huis af. Wat zijn mijn rechten?

 

Als je samen eigenaar bent van een woning, heb je allebei het recht om daarvan gebruik te maken en allebei de plicht om je deel in de eigenaarslasten te betalen. Als jouw ex niet wil meebetalen, geef dan eerst informatie over deze verplichting die onder meer staat in artikel 3:172 BW. Ook kan je van je ex een vergoeding vragen voor het gebruik van jouw eigendomsdeel. Over de berekening van deze vergoeding wordt door rechters vaak verschillend geoordeeld. Een vergoeding van 2,5% over jouw helft van de overwaarde komt het meest voor. Daarvoor moet je de waarde van de woning weten. Een taxatie ligt hiervoor het meest voor de hand. Omdat je niet verplicht bent om in een onverdeelde gemeenschap te blijven, mag je altijd verdeling vorderen. Dit kan zijn toedelen van de woning aan je ex, aan jou of een verkoop. Als je ex niet vrijwillig meewerkt kan je dat, maar ook de gebruiksvergoeding en een betaling van een aandeel in de eigenaarslasten in een procedure bij de rechtbank vorderen. Om dit soort vertragingen te voorkomen had je het ook in de echtscheidingsprocedure kunnen regelen. Maar als er gebruik wordt gemaakt van gefinancierde rechtsbijstand, biedt het overheidsbudget daar geen ruimte voor.

 

Ingrid Maste
Hillen van Tol advocatuur en mediation