Help ons helpen

De Wetswinkel is volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring en uw bijdrage. De Wetswinkel heeft geen andere inkomsten. Al onze medewerkers zijn onbetaalde vrijwilligers. Wij waarderen daarom elke vorm van steun! Dit kan een geldbedrag zijn maar u kunt ook een blijk van waardering achter laten op deze site.

Bent u zo enthousiast over ons werk en wilt u daadwerkelijk ons team komen versterken, laat het ons even weten via de site.

Elke gift hoe groot of klein, geld of kantoorbenodigdheden is van harte welkom.

U kunt uw gift overmaken op 0115522182 t.a.v. Stichting Wetswinkel Almere (IBAN is: NL39 RABO 0115522182) of u kunt tijdens het spreekuur uw gift aan één van onze medewerkers overhandigen.

Alvast hartelijk dank!

Voor € 7,50    kunnen wij het benodigde kopieerpapier aanschaffen.
Voor €12,-     kunnen wij één cliënt langdurig begeleiden.
Voor €30,-     kunnen wij voor één jaar deze site hosten.

ANBI

Dankzij onze ANBI status zijn uw giften aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Meer informatie over de aftrekbaarheid vindt u bij de belastingdienst.

Ons adres:
Stichting Wetswinkel Almere
‘s-Hertogenboschplein 8
1324 WB Almere