Hoeveel belasting betaal ik over nalatenschap als mijn partner komt te overlijden?

Partner voor de erfbelasting:[1]

Onder welk tarief erfbelasting je valt, hangt af of je als “partner voor de erfbelasting” kan worden gezien. Hiervan is sprake indien jullie (i) getrouwd te zijn, (ii) geregistreerd partner zijn, of (iii) samenwonen.

Aan het samenwonen zijn wel voorwaarden verbonden, namelijk:

  • minimaal 6 maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven Basis Registratie Personen (BRP),
  • je een notariële samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten en
  • jullie beiden meerderjarig te zijn.

Dit geldt ook wanneer je geen samenlevingsovereenkomst hebt, maar jullie wel minimaal 5 jaar op hetzelfde adres stonden ingeschreven (BRP). Dit is ook van toepassing wanneer jullie tegen jullie wil in niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven door bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis of kliniek.

 

Voorbeeld

Bij testament is A erfgenaam van B. Op het moment van overlijden van B woonden zij langer dan 6 maanden samen. Desondanks werden A en B voor de erfbelasting niet gekwalificeerd als partners omdat zij nog geen 6 maanden op hetzelfde adres stonden ingeschreven en de samenlevingsovereenkomst nog geen 6 maanden geleden was overeengekomen.

 

A schakelt met succes een specialist in: de bevoegde instantie heeft ondanks het voorgenoemde de nalatenschap onder tariefgroep I laten vallen (10 tot 20%). Het tarief zou anders 30 tot 40% (overige erfgenaam) zijn geweest (tariefgroep II,).

Dit werd gedaan omdat toepassing van de regel tot een onbillijke of onredelijke uitkomst had geleid (de zogenaamde “hardheidsclausule”). Hoewel er dus geen sprake is van partnervrijstelling.

[1] Indien de partner onder de “erfbelasting voor partners” valt, hoeft er tot een bedrag van €671.910,- (2021) geen belasting betaald te worden. Daarboven betaald de partner 10% tot 20% erfbelasting.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *