Huurwoning: oplevering in oude staat

Mag de verhuurder kosten in rekening brengen om de woning in de oude staat te brengen?

Bij de wetswinkel komen regelmatig vragen binnen over de oplevering van een huurwoning waarvan de huur is opgezegd. De huurder dient de woning in de oude staat terug te brengen. In “de oude staat” betekent dat de woning er uit moet zien zoals deze was toen de huur inging. Indien dat niet het geval is dan doet de verhuurder dat en kunnen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij de vertrekkende huurder.

In het ideale geval wordt ruimschoots voor de oplevering/verhuizing/opzegging contact door de verhuurder opgenomen om een voorcontrole te houden in het pand. Hierbij komt iemand van de verhuurder langs om te kijken of er door de vertrekkende huurder dingen zijn aangebracht, veranderd of vernield. Er wordt een rapport opgemaakt waarin precies staat wat de vertrekkende huurder nog moet doen om de woning in de oude staat terug te brengen. Voor het einde van de huurtermijn komt er nogmaals iemand langs om te kijken of de vertrekkende huurder alle dingen op het rapport naar tevredenheid van de verhuurder heeft uitgevoerd. Echter, dat laatste is niet altijd het geval en dan hangt het er van af wie gelijk krijgt.

Daarbij komt dat sommige huurders menen dat de veranderingen die door hen zijn aangebracht, een woning aantrekkelijker maken. Neem bijvoorbeeld een mooie vloer. Als de volgende huurder die wil overnemen dan kan die blijven liggen. Als dat niet het geval is, er is bijvoorbeeld nog geen nieuwe huurder gevonden, dan moet de vloer er uit gehaald worden. (Overigens, indien de nieuwe huurder de vloer wel overneemt, neemt deze nieuwe huurder daarbij de plicht over van de oude huurder de veranderingen te verwijderen indien deze niet door de verhuurder zijn goedgekeurd!) Zo zijn er wel meer dingen waarover de huurder en verhuurder van mening kunnen verschillen. Neem bijvoorbeeld gebruikelijke slijtage van de keuken of badkamer. Normale slijtage of ouderdom mag nooit op de huurder worden verhaald want dat hoort voor de verhuurder te zijn. Het wordt anders als er vernielingen of schade aan of in het huis worden geconstateerd die voor rekening van de huurder komen.

Wat is nu wijsheid in deze. Eigenlijk begint het al met het betrekken van een nieuwe huurwoning. Maak foto’s van de woning voordat je er in trekt. Met name overnames van, en schade door, de vorige huurder moeten door de verhuurder worden goedgekeurd, het liefst schriftelijk. Als je dan later de huur opzegt dan komen deze kosten niet voor jou rekening. Hetzelfde doe je voordat je de woning verlaat. Neem foto’s en getuigen mee. Als je de woning terug geeft aan de verhuurder, zorg dan in ieder geval dat de woning (veeg)schoon is. Met name keuken en sanitair worden altijd gecontroleerd. Laat je dat achterwege dan kunnen de (schoonmaak)kosten voor jou rekening komen.

 

Mr. Gérard Koopal

Senior intaker Wetswinkel Almere