indexering alimentatie 2020

Door Okkerse&Schop advocaten

Uit de wet vloeit voort dat alimentatie (zowel kinder- als partneralimentatie) elk jaar wijzigt met de ‘wettelijke indexering’. Deze verhoging per 1 januari 2020 is vastgesteld op 2,5% en vindt van rechtswege (automatisch) plaats, tenzij indexering is uitgesloten in een rechterlijke uitspraak of overeenkomst.

Uit het ouderschapsplan/ het echtscheidingsconvenant of de beschikking van de rechtbank blijkt of de jaarlijkse verhoging al dan niet is uitgesloten. Op de website van het LBIO (landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen staat een tool waarmee u het nieuwe bedrag kunt berekenen: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Als u alimentatie ontvangt, controleer dan of de indexering wordt toegepast vanaf 1 januari 2020. Als u alimentatie moet betalen dient u dit zelf met 2,5% te verhogen.