Kan ik een omgangsregeling afdwingen?

Onlangs kwam een cliënt bij de Wetswinkel met een vraag over het afdwingen van een reeds bestaande omgangsregeling. Cliënt heeft een omgangsregeling voor zijn kinderen, maar moeder houdt zich er niet aan en verzint telkens weer wat anders. De rechter heeft hier onlangs een uitspraak over gedaan en sommeert moeder onder dwangsom van €50 per dagdeel tot een maximum van €1.500 uitvoering te geven aan de uitspraak. Moeder zit in de bijstand en cliënt vraagt zich nu af of het vonnis wel uitvoerbaar is.

Wij hebben aangegeven dat vonnis wel degelijk uitvoerbaar is, tot een minimum aan leefgeld voor moeder. Maar dat moet dan wel via de deurwaarder die het vonnis moet uitreiken. En dat kost natuurlijk geld. En er valt bij moeder niet veel te halen.

De klant voor de omgangsregeling MOET de dwangsom ook gaan innen. Als blijkt dat moeder een “kale kip” is en de dwangsom niet of nauwelijks te innen valt en dat het gedrag van moeder door de dwangsom niet wijzigt, kan hij verderstrekkende maatregelen vragen. Hij moet de rechter dan aantonen wat hij heeft gedaan om de dwangsom te innen.

Heel vervelend, maar deze stap moet hij dus nemen. En het kost hem geld en frustratie. Maar het is ook de poort voor verdere stappen: Ondertoezichtstelling en/of wijziging hoofdverblijf van de kinderen naar die van vader.

Jammer genoeg komen dit soort “gevechten” zeer regelmatig voor en bijna altijd zijn de kinderen hiervan de dupe.

 

Esther Julsing

Intaker Wetswinkel Almere