Melden afkeuring bij pensioenfonds

Melden afkeuring bij pensioenfonds.

Door Hans Oomes, cliëntbegeleider bij de Wetswinkel Almere

In het spreekuur zul je regelmatig geconfronteerd worden met klanten die aangeven dat zij afgekeurd zijn en een WAO uitkering genieten van het UWV.

Veel afgekeurden weten niet dat de werkgever waar hij/zij ten tijde van de afkeuring werkten aan het pensioenfonds slechts mag doorgeven dat het dienstverband is beëindigd en dat gestopt wordt met de betaling van pensioenpremie. In verband met privacyregels mag niet worden vermeldt dat beëindiging van het dienstverband als reden heeft dat betrokkene 85%-100 % is afgekeurd.
Bij afkeuring wordt van betrokkene verwacht dat hij/zij het pensioenfonds meldt dat de beëindiging van deelname aan het pensioenfonds als reden heeft een afkeuring en dat betrokkene het pensioenfonds verzoekt om een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.
De betrokkene dient hiervoor het afkeuringsverslag van het UWV zelf op te vragen en aan het pensioenfonds op te sturen, waarna het pensioenfonds zorgt voor voortzetting van premievrije pensioendeelname (de premiekosten worden door het pensioenfonds betaald op basis van laatste loon/ziektewetuitkering).

In mijn geval betrof het een cliënt die in 2003 was afgekeurd en die vergeten was/niet wist dat zij het pensioenfonds had moeten inlichten. Ik heb de aanvraag alsnog in 2017 gedaan en gevraagd om herziening met terugwerkende kracht naar 2003.
Begin 2019 is de aanvraag met terugwerkende kracht toegekend, wat voor mijn cliënt inhoudt dat:

  • Haar pensioenopbouw op dit moment is verhoogd mat ca. € 170,00 per maand netto
  • Zij nog tot 2024 pensioen opbouwt (pensioenleeftijd van cliënt)
  • Zij per direct maandelijks een invaliditeitsuitkering ontvangt van € 160,00 netto
  • Zij met terugwerkende kracht € 16.000,00 netto heeft ontvangen voor de periode 2003 -2019

Per pensioenfonds verschilt wat wordt uitgekeerd (premievrije opbouw – invaliditeitsuitkering enz.) en dit is na te vragen bij betreffende pensioenuitvoerder

Door in te loggen bij de laatste pensioenuitvoerder kan iemand zien of er nog pensioen wordt opgebouwd. Als dit niet het geval is kan je betrokkene aanraden om deze aanvraag alsnog te doen; het kan lonen…

Als aanvulling kan ik melden dat ik op dit moment nog 3 aanvragen heb lopen om met terugwerkende kracht de pensioenopbouw te herstellen. Al mijn ‘WAO-klanten’ hadden in het verleden verzuimd om hun pensioenuitvoerder te informeren.