Op 9 november 2021 bestaat de Stichting Wetswinkel Almere 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseren wij een JUBILEUMPROGRAMMA, bestaande uit een nagespeelde rechtszaak met lekenjury en een rechter. Er worden minimaal twee voorbeelden uit de praktijk van de Wetswinkel nagespeeld en de lekenjury mag een eigen oordeel vellen en de rechter adviseren. De rechter denkt na over het advies van de lekenjury en geeft zijn uiteindelijke oordeel.

De lekenjury bestaat uit Almeerse burgers die zich hiervoor hebben opgegeven en door de Wetswinkel zijn geselecteerd.

Het jubileumprogramma wordt gehouden op dinsdag 9 november 2021 van 15.00 u tot 16.00 uur in de Raadzaal van de Gemeente Almere.

Je kunt je inschrijven voor een van de onderdelen. Als je inschrijft voor de lekenjury en je wordt uitgeloot, dan krijg je wél een uitnodiging om het programma als publiek bij te wonen.