Nieuwe wetten en regelingen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 zijn er een aantal nieuwe wetten en regelingen voor werknemers in werking getreden of gelden op latere datum.

Een paar voorbeelden:

  • Met ingang van 1 januari bedraagt het minimumloon € 1.684,80 bruto per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.
  • Vanaf 1 juli 2021 is de werkgever verplicht om een vast aantal uren aan te bieden aan oproepkrachten die minimaal 12 maanden in dienst zijn. Dat aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in die 12 maanden.
  • Het kabinet heeft ook laten weten dat de vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021 doorbetaald mag worden. Ook al werken de werknemers voornamelijk thuis. Let goed op dat de werkgever hiertoe niet verplicht is! Het is namelijk een belastingmaatregel die voorkomt dat de vaste vergoeding voor reiskosten (extra) belast wordt.
  • Als de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 januari 2021 of later, bedraagt de maximale transitievergoeding          € 84.000,- bruto. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 84.000,- bruto, dan geldt dat bedrag als maximum.

 

Mr. Gérard Koopal

Senior jurist Wetswinkel Almere