Wat is een peildatum?

Wij zijn zonder bezoek aan de notaris getrouwd en willen gaan scheiden en dat goed regelen. Zelf willen we die scheiding voorbereiden. Mijn schoonvader ligt op sterven en heeft geen testament. Moeten we de erfenis ook verdelen? We hebben gehoord over een peildatum.

 

Bij een scheiding zal hetgeen gemeenschappelijk is, verdeeld worden. Maar dan moet je eerst weten wat er te verdelen valt. Stel je samen geen datum vast, dan is dat het tijdstip waarop de echtscheiding bij de rechtbank is ingediend. In principe geldt dan wat je daarna krijgt, van jou alleen is. Uitzondering is bijvoorbeeld een belastingteruggave of – aanslag over de huwelijkse periode. Als er een peildatum is vastgesteld voor de omvang, kijk je daarna wat er op dat moment aanwezig was. Voor de waarde van die zaken kijk je naar het moment waarop er daadwerkelijk verdeeld wordt. Dat kan een heel andere datum zijn, zeker als de scheidingsprocedure lang duurt. De rechter kan daarvan afwijken bij gebruikszaken, zoals bij een auto die alleen bij jou in gebruik is. De waarde van die zaken wordt dan bepaald op de peildatum. Het banksaldo is ook per peildatum en de hoeveelheid aandelen ook. Als je schoonvader op de peildatum niet is overleden, valt een erfenis niet in de gemeenschap en dus niet te verdelen. Maar jullie kunnen samen wat anders afspreken door een peildatum te nemen die vóór de sterfdatum ligt. Dat is in dat geval ook gunstig voor eventuele schenkingsbelasting als jij geen aandeel in de erfenis wil.

Ingrid Maste
Hillen van Tol
Advocaten Mediators