Werkwijze Wetswinkel Almere

Je kunt uitsluitend op afspraak komen of gebeld worden. Tijdens een persoonlijk gesprek, waarbij jouw privacy is gegarandeerd, bespreken wij jouw probleem/situatie.

Het is voor jou en voor ons van belang dat je jouw documenten alvast ordent, liefst op chronologische volgorde. Dat scheelt veel tijd bij het gesprek en biedt een controle of je alle papieren wel hebt meegenomen.

Samen met jou bekijken wij de situatie en zorgen wij ervoor dat je die begrijpt en precies weet wat er in de documenten staat. Vervolgens kijken we samen naar mogelijke oplossingen. Dit kunnen ook niet-juridische oplossingen zijn: deze zijn vaak sneller en eenvoudiger. Het is namelijk niet altijd nodig om een advocaat in te schakelen en/of te procederen. Maar is een doorverwijzing wel nodig dan verwijzen wij je door naar een advocaat, sociaal raadslieden of een andere deskundige..

Ons advies is helemaal gratis. Als je hierna meer hulp nodig hebt, dan kunnen wij je begeleiden bij het oplossen van het probleem of kunnen wij bemiddelen. Wij geloven in zelfredzaamheid. Je kunt veel zelf, eventueel met onze ondersteuning. Procederen doen wij niet, dan verwijzen wij je door..

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Medewerkers die op huisbezoek gaan hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). (Zie ook onze Algemene Voorwaarden).

Onze visie:
Het is onze visie de Almeerder op een toegewijde, laagdrempelige en toegankelijke wijze te adviseren over juridische- en schuldproblemen..

Onze missie:
Het is onze missie de Almeerder zelfbewuster en zelfredzamer te maken, waardoor deze zijn eigen verantwoordelijkheid kan én durft te nemen.
Hiermee onderscheiden wij ons van andere sociale hulpverleningsinstanties..

Moet je eerst een afspraak maken?

Ja, dat moet. Op de pagina  spreekuur kun je een afspraak maken.

Mijn naam? Hoe zit het dan met mijn privacy?

.
We houden er van om je persoonlijk te kunnen aanspreken. Daarom vragen we je om je naam, maar we bewaren dat niet, tenzij we je moeten doorverwijzen naar onze schuldhulpbegeleiders of een andere hulpverlenende instantie. Daar moet je dan wel voor tekenen, want zonder jouw toestemming zullen we jouw persoonsgegevens niet doorsturen of voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor we het nodig hebben. Dat mogen we ook niet van de wet.

Bovendien hebben al onze vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring getekend, dus zullen we heel zorgvuldig met jouw gegevens en informatie omgaan.

Onze schuldhulpbegeleiders kunnen eventueel op huisbezoek gaan en zijn in het bezit van een zogenaamde VOG (“Verklaring Omtrent Gedrag”). Zo’n verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie, waarvan kan worden vastgesteld dat zij van onbesproken gedrag zijn. Dat biedt je op zich geen volledige garantie, maar we willen wel zorgvuldig zijn (zie ook onze Algemene Voorwaarden).

De papierwinkel!

Of je nu komt voor een juridisch of financieel probleem, vaak zijn daar veel brieven, overeenkomsten of e-mails bij betrokken. We willen natuurlijk samen met jou snel tot de kern van je probleem komen. Het helpt dan natuurlijk wel als je dat eerst zelf allemaal op volgorde van binnenkomst (datum) verzamelt en netjes ordent.

De taal die instanties gebruiken is vaak heel formeel en niet altijd begrijpelijk geschreven. Onze vrijwilligers zijn dat wel gewend en kunnen dat dan, naast hetgeen je komt toelichten, gebruiken om tot een advies te komen. Vergeet dus niet alle brieven en documenten die met je vraag te maken hebben, mee te nemen naar het spreekuur.

De oplossing?

De Wetswinkel heeft niet altijd de oplossing voor je probleem. Soms ligt de oplossing ergens anders, bijvoorbeeld bij een andere hulpverlenende of juridische instantie. Dan verwijzen wij je daar naar door, bijvoorbeeld naar een advocaat, Sociaal Raadslieden of het wijkteam. Wel zorgen we er voor dat je begrijpt waarom dat nodig is en dat je weet wat je daar kunt verwachten. Zo ben je in elk geval goed voorbereid als je daar naar toe gaat.

Waarom doorverwijzen?

Als we de oplossing niet zelf kunnen geven of als we denken dat in jouw situatie een procedure moet worden gestart, moeten wij dus doorverwijzen naar een andere hulpverlenende of juridische instantie, zoals bijvoorbeeld een advocaat. Dat komt omdat de betreffende instantie je verder kan helpen en ons advies kan uitwerken omdat zij meer gespecialiseerd is, of omdat wij (als vrijwilligers) geen tijd beschikbaar hebben om je verder te begeleiden.

Eerste lijns advies: wat is dat?

Een eerste lijns advies houdt in dat we je binnen de tijd van jouw bezoek aan het spreekuur een advies moeten kunnen geven. Maar ook, dat we samen met jou bespreken wat de mogelijkheden zijn om jouw probleem aan te pakken. De Wetswinkel is een vrijwilligersorganisatie met juridisch goedopgeleide en ervaren vrijwilligers. De vrijwilligers hebben ruime ervaring  opgedaan in de praktijk of zijn vergevorderd met hun rechtenstudie.

Dat betekent wel dat onze vrijwilligers overdag een eigen baan hebben of hun studie moeten volgen. Daardoor hebben zij geen tijd om voor jou een procedure te starten of tot een uitgebreid juridisch onderzoek of (langdurige) behandeling en moeten we ons beperken tot het eerste lijns advies. Laat dat je natuurlijk niet weerhouden om terug te komen op een ander spreekuur. Bijvoorbeeld om de, met onze aanwijzingen door jou geschreven brief, nog eens door ons te laten doornemen. Je bent altijd welkom!

Wie helpt je?

Tijdens de spreekuren tref je zeer ervaren en betrokken vrijwilligers aan.

Zij zijn in staat om eventuele juridische en/of ambtelijke taal voor je te verduidelijken en toe te lichten. Zij zijn op de hoogte van allerlei mogelijkheden om je te helpen en te begeleiden. Het spreekuur wordt verzorgd door juristen en aankomend juristen. Zij worden bijgestaan door deskundigen op het gebied van schuldhulpbegeleiding en belastingen.

Al sinds 1981 is de Wetswinkel een begrip in Almere. Door de jaren heen heeft de Wetswinkel veel mensen met succes geholpen en terzijde gestaan bij hun problemen.

Jouw belastingformulier vullen we niet in. Daar zijn andere instanties voor die je daarbij kunnen helpen.