WIJZIGING BUITENLANDSE ALIMENTATIE

Toen wij in Frankrijk zijn gescheiden heeft de rechtbank daar een kinderalimentatie vastgesteld. Sinds twee jaar woont mijn ex met de kinderen in Nederland. Ik ben door de Coronacrisis werkloos en kan de alimentatie niet betalen. Kan ik stoppen met het betalen van de kinderalimentatie? En als dat niet zo is, bij welke rechtbank moet ik dan zijn om dat aan te vragen?

 

Als er een afspraak of uitspraak is over kinderalimentatie, moet je die in principe nakomen. De ontvangende ouder rekent er ook op bij het doen van uitgaven voor de kinderen. Als jouw inkomen zo laag is geworden dat je het niet meer kan betalen, ga dan direct in overleg met die andere ouder. Als jullie onderling overeenkomen dat –al dan niet tijdelijk- minder of geen kinderalimentatie hoeft te worden betaald, leg dat dan vast. Als de ouder niet wil meewerken, dan kan je de rechtbank vragen om vermindering of nihilstelling. Hoewel de Franse rechtbank de kinderalimentatie heeft vastgesteld, is de Nederlandse rechter nu bevoegd omdat de kinderen hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben. Het Nederlands recht is op de alimentatie van toepassing. Dat betekent ook dat jij moet aantonen dat er sprake is van een gewijzigde omstandigheid en dat door jouw ontslag het inkomen zo laag is dat van jou niet gevergd kan worden het vastgestelde bedrag te blijven betalen. Een familierechtadvocaat kan een berekening maken volgens de Nederlandse wettelijke maatstaven. Er volgt dan een (lange) bodemprocedure. In tussentijd kan de andere ouder de alimentatie blijven incasseren. Om te voorkomen dat je hierdoor in financiële problemen raakt, kan je ook een spoedvoorziening vragen voor de duur van de bodemprocedure. Dit kan alleen als je aantoont dat je echt een spoedeisend belang hebt bij een directe uitspraak van de rechter.

Ingrid Maste
Hillen van Tol advocatuur en mediation