Wijzigingen en correcties in toeslagen en/of inkomstenbelasting

In een vorig artikel schreef ik al hoe aangiften ingevuld, gecorrigeerd, aangevuld kunnen worden. Dat kan tot 5 jaar terug. Voor 2022 betreft dat dus de IB-aangiften van 2017 t/m 2021. Dit kan eenvoudig via: mijnbelastingdienst. Als een klant weinig inzicht heeft in de voorgaande belastingjaren of vermoedt dat er fouten zijn gemaakt kan de hulp van de Wetswinkel ingeschakeld worden. Noem het een second opinion of een check. De VIA’s over deze jaren zijn nog beschikbaar. Soms zijn er duizenden euro’s niet opgevraagde belastingcenten (alsnog) terug te krijgen!

Voor toeslagen ligt het iets anders. Een toeslag kan tot 1 september van  het jaar volgend op het belastingjaar worden aangevraagd. Of gewijzigd of gecorrigeerd. Voor 2022 kan tot 1 september een toeslag van 2021 nog worden aangevraagd.

Als de toeslag definitief is kan er conform de aangifte inkomstenbelasting sinds enige tijd gerepareerd worden als de bezwaartermijn voorbij is. Dit voor de jaren 2017 en later. Dan moet er wel aanleiding zijn voor reparatie. Berucht voorbeeld is de terugbetaling van de huurtoeslag, als er een nabetaling is geweest. Een eenmalige nabetaling kan op verzoek alsnog buiten beschouwing worden gelaten voor de huurtoeslag. Zo valt er met 1 simpel ingevuld formulier een paar duizend te verdienen.

N.B: aangiften zijn met de Vooringevulde Gegevens vaak wel zelf te doen. Maar inzicht in stapeling inkomens, belastingpercentages, heffingskortingen, wat is geoorloofde aftrek (ziektekosten) is er meestal onvoldoende. Een instinker is dat mensen al gauw tevreden zijn als er een (beetje) belastingteruggave is. Uitspraak: ik heb zo’n goede belastinginvuller. Ik krijg elk jaar geld terug. En nog wel op de euro nauwkeurig uitgerekend! (……..)

M.a.w: er hoeft bij de cliënten niet per se belastingproblematiek te zijn. De Wetswinkel (Pieter Schakel) biedt ene geheel gratis check aan.