“Te nemen stappen bij scheiding/uit elkaar gaan”:

 • Ik heb een relatieprobleem, hoe los ik ze op?
  • Zie website relatie- en scheidingsproblemen van de gemeente (in ontwikkeling)
  • Informatie via het wijkteam/maatschappelijk werk
  • Informatie bij de Wetswinkel Almere
 • Gehuwd / Geregistreerd partnerschap:
  • Eventueel wijkteam/maatschappelijk werk voor ondersteuning bij te nemen stappen of om te praten over deze stappen
  • Juridisch advies over procedure scheiding bij Wetswinkel Almere of Juridisch Loket
 • Inschakelen van een advocaat in verband met procedure rechtbank.

Opties:

 • Eén advocaat voor beiden
 • Ieder een eigen advocaat
 • Mediation
 • Samenwonend met samenlevingscontract
  • Raadpleeg het samenlevingscontract
  • Advocaat / mediation is niet noodzakelijk omdat samenwonen beëindigd wordt zonder een procedure bij de rechtbank.
  • Advocaat of mediator kan aan te raden zijn ingeval van conflicten over ouderschapsplan, kinderalimentatie of verdeling boedel.
 • Samenwonend zonder samenlevingscontract
  • Advocaat / mediation evenmin noodzakelijk.
  • Advocaat of mediator kan aan te raden zijn ingeval van conflicten over ouderschapsplan, kinderalimentatie of verdeling boedel.
 • Wilt u advies over bovenstaande: maatschappelijk werk of Wetswinkel
  • Eveneens advies over de kosten van een advocaat
 • Beëindiging huwelijk via advocaat:
  • Raadpleeg een advocaat, die gespecialiseerd is in personen-of familierecht (vFas-advocaten)
  • Informeer over de kosten:
   • Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand
   • Wat is mijn eigen bijdrage
   • Gesubsidieerde rechtsbijstand is een voorlopige beslissing, informatie hierover bij Wetswinkel of Juridisch Loket
 • Beëindiging huwelijk met mediation:
  • Nadere informatie over kosten en voor-/nadelen bij de Wetswinkel
 • Beëindiging geregistreerd partnerschap:
  • Middels advocaat, mediation of notaris
 • Convenant:
  • Alle afspraken over de scheiding, zoals boedelscheiding en ouderschapsplan, worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt door de advocaat, in overleg met jou, opgesteld. Het is van belang dat je de afspraken goed naleest en dat deze voor beide partners duidelijk zijn. Deze afspraken worden vervolgens bekrachtigd door de rechter.
  • Komen er toch conflicten over deze afspraken/echtscheidingsconvenant, ga dan voor advies naar je advocaat of de Wetswinkel
 • Zorg voor een “praatmaatje” of ga naar het wijkteam voor ondersteuning
 • Voor informatie over de procedure: maak een afspraak bij de Wetswinkel
 • Samenlevingsvorm:
  • Bij:
   • Huwelijk: Datum huwelijk van belang
   • Huwelijk onder huwelijksvoorwaarden: Akte huwelijksvoorwaarden van belang
   • Geregistreerd partnerschap: Akte geregistreerd partnerschap van belang
   • Geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden: ook akte partnerschapsvoorwaarden van belang
   • Samenwonen: Eventueel samenlevingscontract van belang
   • Informatie hierover bij Wetswinkel Almere
 • Kinderen:
  • Kinderen ouder dan 12 jaar worden gehoord door de rechter in verband met verblijfplaats, bespreek dit bijtijds met je kind
   • Nadere informatie bij wijkteam/Wetswinkel/Juridisch Loket
 • Huisvesting:
  • Inschrijven woningnet in geval van (sociale) huurwoning
   • Voor urgentieverklaring:
    • Mogelijk eerst adviesgesprek
    • Informatie bij wijkteam/Wetswinkel
   • Op wiens naam staat het huurhuis?
   • Bij koophuis: verkopen of uitkoop één van de partners
    • Voor informatie Wetswinkel/Juridisch Loket
   • Geef wijzigingen gezinsleden huisvesting door aan de gemeente (kan digitaal)
   • En aan belastingdienst in verband met toeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag)
 • Verblijfsstatus:
  • Mogelijk heeft scheiding gevolgen voor verblijfsstatus:
    • Informatie bij Wetswinkel/Juridisch Loket
 • Ouderschapsplan:
  • Zo mogelijk in overleg/ zie ook onder punt Ouderschapsplan
 • Financiën/inkomen:
  • Heb je geen of onvoldoende inkomsten:
   • Als je weinig verdient en/of je krijgt weinig/geen alimentatie
   • Mogelijk heb je recht op een bijstandsuitkering
   • Informatie bij de Sociale Dienst Almere
   • informeer waar je recht op hebt na scheiding bij wijkteam/Wetswinkel
   • sociale dienst voor bijstandsuitkering
 • Boedelscheiding:
  • Maak zo mogelijk een lijst over de verdeling van de boedel
  • Ga voor informatie over de boedelverdeling en waar je recht op heb naar Wetswinkel/Juridisch Loket
 • Schulden/bezittingen:
  • Inventariseer zo mogelijk de bezittingen en schulden
  • Beëindig eventuele en/of-rekening
  • Inventariseer eventuele kredieten/leningen
 • Alimentatie:
  • Ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan heb je mogelijk recht op partneralimentatie
  • Heb je ook kinderen, dan heb je ook recht op kinderalimentatie.
  • Voor vragen over de duur van de alimentatie kan je terecht bij je advocaat, de Wetswinkel of het Juridisch Loket.
  • De hoogte van de alimentatie hangt af van de financiële situatie van de andere partner. Bij www.rechtwijzer.nl kun je een globale berekening maken van de alimentatie
 • Partneralimentatie:
  • Van belang zijn duur huwelijk en inkomsten beide partners
  • Recht op partneralimentatie:
   • Duur van de alimentatie is max. 5 jaar
   • Maar er zijn uitzonderingen
   • Voor informatie: Wetswinkel of Juridisch Loket
  • Problemen met betalingen:
   • Informatie bij www.lbio.nl of Wetswinkel/Juridisch Loket
  • Kinderalimentatie:
   • In principe tot 21 jaar, maar er zijn uitzonderingen
   • Voor informatie over kinderalimentatie: Wetswinkel/Juridisch Loket
   • Heb ik recht op Kinderbijslag:
    • Nadere informatie bij SVB en Nibud/Wetswinkel
   • Heb ik recht op Kind Gebonden Budget:
    • Nadere informatie bij Belastingdienst/Nibud/Wetswinkel
   • Geef eventuele wijzigingen verblijfplaats kinderen door aan de belastingdienst.
   • Problemen betalingen:
    • Informatie bij LBIO/Wetswinkel/Juridisch Loket
 • Ouderschapsplan
  • Ouderschapsplan met daarin alle belangrijke afspraken over de opvoeding van jouw kind.
   • Heb je vragen over het ouderschapsplan, dan kun je terecht bij het maatschappelijk werk (wijkteam), Wetswinkel en jouw advocaat/mediator
   • Kan al voor of na geboorte met het op papier zetten van ideeën rondom opvoeding
  • In geval van scheiding van uit elkaar gaan:
   • Verplicht voorleggen aan Rechtbank:
   • Samenwonend (met gezamenlijk gezag)
    • Ouderschapsplan wel verplicht maar
    • Geen sanctie bij niet voorleggen aan Rechtbank
    • Advies: opstellen door middel van notariële akte
     • Bij notaris
    • Informatie bij Wetswinkel of Juridisch Loket
 • Erkenning:
  • Moeder: automatisch/geen actie
  • Vader of duomoeder:
   • Kan al voor de geboorte registratie bij gemeentehuis
   • Maar ook bij aangifte geboorte
   • Of na de geboorte
   • Persoonlijk
   • Toestemming van de moeder
   • Naamkeuze (achternaam)
   • Ook bij tweede (etc) kinderen
 • Gezamenlijk gezag:
  • Aanvragen bij rechtbank (digitaal of schriftelijk)
  • Voorwaarde: samen met biologische moeder
  • Meerderjarig
  • Is moeder niet eens met aanvraag gezamenlijk gezag of andere vragen, dan
   • Informatie bij Wetswinkel/Juridisch Loket voor procedure met advocaat
 • Problemen of conflicten na de scheiding / uit elkaar gaan:
  • Probeer zo mogelijk in onderling overleg in gesprek te komen met ex-partner
  • Vaak helpt een gemotiveerd en onderbouwd verzoek beter dan alleen een mededeling van een wijzigingsvoorstel
 • Geen of onvoldoende inkomen:
  • Sociale dienst voor een (bijstandsuitkering)
  • Is huurtoeslag aangevraagd?
  • Is zorgtoeslag aangevraagd?
  • Andere toeslagen?
  • Wijzig de verzekeringen
  • Controleer of gemeente en waterschap wijziging hebben verwerkt in verband met gemeentelijke belastingen en gblt (Waterschapsbelasting)
  • Klopt het testament nog?
  • Geef scheiding (of uit elkaar gaan) door aan pensioenvertrekker
 • Bij financiële problemen/schulden:
  • Informatie bij wijkteam/Plangroep/Sociaal Raadslieden/Wetswinkel/Juridisch Loket

Zijn er problemen in je relatie en zijn jullie aan het denken over scheiden, wacht dan niet te lang en kijk voor tips en ondersteunende partners op https://relatie-scheiding.almere.nl

Bij een (aankomende) echtscheiding komt heel wat kijken. Niet alleen praktisch, maar ook emotioneel. Dit filmpje vertelt wat wij voor je kunnen doen.