CO-OUDERSCHAP EN BELASTINGEN

Mijn ex en ik hebben een co-ouderschap voor onze kinderen. De kinderen zijn bij haar ingeschreven en zij krijgt de kinderbijslag kindgebonden budget en de inkomenafhankelijke combinatiekorting (iack). Ik heb ook kosten aan onze kinderen. Moet zij niet een deel aan mij geven?

Volgens de regels ontvangt degene waar de kinderen staan ingeschreven de kinderbijslag. En wie dat ontvangt, kan het kindgebonden budget aanvragen. Zijn de kinderen nog geen 12 jaar, dan heeft die werkende ouder ook de iack (heffingskorting). Maar bij een co-ouderschap ligt dat anders. De SVB kan de kinderbijslag splitsen: voor iedere ouder de helft. Ook het kindgebonden budget kan over beide ouders worden verdeeld. Tot 13 maart 2020 ontving alleen de (werkende) ouder waar de kinderen meer dan zes maanden stonden ingeschreven de iack. De Hoge Raad heeft daar nu een streep door gehaald.” De Hoge Raad is van oordeel dat de iack soepeler moet worden toegepast. De iack kan ook worden genoten door beide ouders als zij de zorg voor de kinderen gelijk verdelen in een ander duurzaam ritme dan doorgaans ten minste 3 tot 3,5 dag per week.” Je moet dus voldoen aan de eis dat beide ouders de zorg voor de kinderen gelijk verdelen. Co ouderschap is dus niet alleen winst voor de kinderen zélf.

Ingrid Maste
Hillen van Tol advocatuur en mediation