Artikelen door paul

Lintje voor twee Wetswinkel vrijwilligers

Op vrijdag 3 juli 2020 werden Gérard Koopal en Paul de Wit door burgemeester Franc Weerwind benoemd tot respectievelijk Lid en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gérard Koopal: Door Franc Weerwind geroemd om zijn jarenlange (vanaf 1965) inzet voor de Wetswinkel. Maar ook de altijd kennis overdragende persoon, waardoor Gérard wordt gezien als […]

Experian registratie: schending privacy?

Velen kennen de BKR-registratie (“Bureau Krediet Registratie”) en weten welke consequenties een registratie in het BKR register heeft. Minder bekend is Experian. Dit is een organisatie die, onder meer “negatieve betaalervaringen” registreert. Dit doet zij in opdracht van bedrijven, waaronder incassobureaus. Onlangs werden wij geconfronteerd met de gevolgen van zo’n registratie. Gevolgen die onder andere […]

Een pro forma bezwaarschrift

Op het telefonische spreekuur meldt zich een klant die een brief van de gemeente heeft ontvangen. Daarin staat dat de gemeente zijn verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen afwijst. De klant wil weten of het zin heeft om bezwaar te maken. Er is haast bij want de bezwaartermijn verloopt de volgende dag al. Dat is […]

Huurwoning: oplevering in oude staat

Mag de verhuurder kosten in rekening brengen om de woning in de oude staat te brengen? Bij de wetswinkel komen regelmatig vragen binnen over de oplevering van een huurwoning waarvan de huur is opgezegd. De huurder dient de woning in de oude staat terug te brengen. In “de oude staat” betekent dat de woning er […]

Geschonken geld bij scheiding terug?

Tijdens ons huwelijk heb ik geld van mijn ouders ontvangen met een uitsluitingsclausule. Dit geld is toen op de gemeenschappelijke bankrekening overgemaakt. We gaan nu scheiden en ik wil mijn schenking terug. Heb ik daar recht op?   Over dit soort zaken zijn veel procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft hier vorig jaar het volgende […]

Mag ik een e-book doorverkopen na het gelezen te hebben?

Iedereen die een e-reader (of een ander apparaat) heeft om digitale boeken te kunnen lezen, download zijn boeken digitaal van (hopelijk)een legale downloadsite. Na het boek gelezen te hebben vraagt de buurvrouw of deze het ook mag lezen en of jij een kopie kunt maken zodat zij deze ook op haar e-reader kan lezen. Of […]

Covid-19 en de onzekerheid

Het Corona virus, raakt veel aspecten van ons dagelijks leven. Denk maar aan de lockdown, de kans om ziek te worden en de aanpassingen aan onze dagelijkse leven. Het kan haast niet anders dan dat het ook de economie raakt. Wat kan dat betekenen voor onze klanten? Op ons telefonisch spreekuur meldde zich een bezorgde […]

Aansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Artsen en ziekenhuizen maken bij de uitvoering van medische behandelingen vaak gebruik van medische hulpzaken. Bijvoorbeeld knie -en heupprothesen of diverse implantaten zoals pacemakers. Medische hulpzaken kunnen de gezondheid van patiënten verbeteren. Als zij echter ongeschikt blijken te zijn om de patiënt beter te maken, dan kan het gebruik tot ernstige gezondheidsschade leiden. In zo’n […]

Proceskosten

Mijn echtgenote heeft gezegd te willen scheiden. Voor mij hoeft dat niet. Na 37 jaar huwelijk is het toch logisch dat er minder uitdagingen zijn? Moet ik nu ook een advocaat inschakelen, met alle kosten van dien? Kan ik de rechter vragen dat zij die advocaatkosten moet betalen?   Gebruikelijk is dat de rechter de […]

Aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken

Artsen en ziekenhuizen maken bij de uitvoering van medische behandelingen veelvuldig gebruik van medische hulpzaken. Onder medische hulpzaken kunnen verscheidene producten worden verstaan die gebruikt worden voor preventieve, diagnostische of therapeutische doeleinden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan knie -en heupprothesen en diverse implantaten zoals pacemakers, defibrillatoren en bekkenbodemmatjes. Medische hulpzaken kunnen een belangrijke bijdrage […]