Artikelen door paul

Wetswinkel Almere introduceert Handboek voor Professionals voor wijkteams

In juni 2021 is de Wetswinkel Almere begonnen met stapsgewijze uitrol van het Handboek voor Professionals bij de maatschappelijk werkers bij de wijkteams in Almere. Het Handboek geeft zowel ketenpartners (in dit eerste geval de maatschappelijk werkers) én onze eigen vrijwilligers stapsgewijze aandachtspunten om te komen tot een goed (juridisch) advies. Andere juridische terreinen, denk […]

Strijd met andere ouder

Al jarenlang werkt de moeder van mijn kinderen mij tegen. We hebben steeds ruzies en daarbij wordt het belang van de kinderen uit het oog verloren. Ik wil gewoon rust. Kan ik nu eenhoofdig gezag vragen om van haar gezeur af te zijn? Als er zoveel strijd is dat de kinderen “klem en verloren” raken, […]

Schadeherstel met een addertje onder het gras

Met een zonnige week achter de rug en met misschien meer mooi weer op komst, denk je niet snel aan storm en regen. Soms kan het echter wel flink stormen en regenen, waardoor schade kan ontstaan aan bijvoorbeeld je dak. Met als gevolg daarvan waterschade in je slaapkamer. Dat kan een garantie zijn voor meer […]

Kort overzicht faillissementsrecht

Ik ga kort in op de faillissementswet (Fw), surseance van betaling en de laatste aanvulling op de Faillissementswet, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).   Een faillissement kan op twee manieren worden aangevraagd: Door het bedrijf of instelling zelf (geen advocaat nodig) Door derden (wel advocaat nodig) De aanvraag (verzoekschriftenprocedure) dient bij de (griffie van […]

Kinderalimentatie en woonlasten

Er zijn verschillende websites om de kinderalimentatie te berekenen. En ik krijg steeds verschillende uitkomsten. En hoe ga je om met die woonlastenformule als de werkelijke woonlasten veel lager zijn.     Kinderalimentatie moet voldoen aan de wettelijke maatstaven. Maar de wet zegt niet hoe dat berekend moet worden. In de rechtspraak is nu een […]

Hoeveel belasting betaal ik over nalatenschap als mijn partner komt te overlijden?

Partner voor de erfbelasting:[1] Onder welk tarief erfbelasting je valt, hangt af of je als “partner voor de erfbelasting” kan worden gezien. Hiervan is sprake indien jullie (i) getrouwd te zijn, (ii) geregistreerd partner zijn, of (iii) samenwonen. Aan het samenwonen zijn wel voorwaarden verbonden, namelijk: minimaal 6 maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven Basis […]

Handelt de overheid in strijd met het legaliteitsbeginsel?

Wat is het legaliteitsbeginsel? Dat houdt in dat je alleen aan de wet gehouden kan worden die bestond op het moment dat je iets doet waarop die wet betrekking heeft. De overheid kan je dus niet met terugwerkende kracht iets opleggen. Verplichte test. Sinds eind december 2020 heeft de regering een negatieve PCR-testverklaring op Covid-19 […]

Trouwen of geregistreerd partnerschap?

Mijn vriend en ik vinden het tijd voor een volgende stap in onze relatie. Hij wil trouwen, maar ik wil een geregistreerd partnerschap (g.p.). Wat zijn de verschillen? Van alle juridisch vaste verbintenissen in Nederland trouwt 75% en heeft 25% een geregistreerd partnerschap. Een ander deel kiest om al dan niet met een samenlevingscontract samen […]

Wie betaalt boete bij te late levering huis?

Door onze scheiding hebben wij onze woning moeten verkopen. Binnenkort is de levering bij de notaris. Maar mijn ex heeft al gezegd dat zij niet meer zal meewerken omdat zij nog geen ander huis heeft. Maar dan moet er een forse boeterente worden betaald door ons. Wie draait daar uiteindelijk voor op?   Als jullie […]