Kan huurder huuropzegging eisen van een andere huurder?

Kan huurder van verhuurder huuropzegging eisen van andere huurder?

In een recente uitspraak in kort geding van het hof Arnhem-Leeuwarden werd de vraag gesteld of een huurder een opzegging van het huurcontract van een andere huurder kan eisen van de verhuurder.

Het ging hier om een huurder (a) die sinds 2006 hinder ondervond van een naaste buur (b). Dit werd door de huurder (a) dusdanig ernstig gevonden dat hij/zij geen andere uitweg meer zag dan de verhuurder voor de rechter te slepen teneinde deze zover te krijgen dat de verhuurder de huur van de overlast bezorgende huurder(b) op zou zeggen. (ontbinding huurcontract)

De vraag aan de rechter was of een huurder dit kon en mocht eisen van een verhuurder.

De rechter vond van wel. Iedereen dient zich als goed huurder te gedragen. Doet een huurder dat niet en stoort de huurder door zijn gedrag of nalaten daarmee ernstig andere huurder(s) dan kan de verhuurder worden aangesproken om de huur op te zeggen van de huurder die overlast bezorgd. Iedere huurder heeft namelijk een (wettelijk) recht op ongestoord huurgenot.

Dus bij (geconstateerde) ernstige overlast bezorgende huurders kan een verhuurder worden verplicht door andere huurder(s) de huur op te zeggen van de overlast bezorgende huurder indien dit een grote kans van slagen heeft bij de rechter.

(In dit geval kreeg de eisende huurder geen gelijk: de overlast was niet ernstig genoeg om opzegging te verplichten.)

 

De uitspraak In het kort: Afwijzing van voorlopige voorziening om verhuurder te gebieden procedure te beginnen om huurovereenkomst met andere huurder te ontbinden wegens overlast. Onvoldoende aannemelijk dat andere huurder zodanige overlast veroorzaakt dat van verhuurder in redelijkheid kan worden gevergd een ontbindingsprocedure te beginnen en dat een dergelijke procedure een gerede kans van slagen heeft. Artikel 7:204 BW. (ECLI:NL:GHARL:2022:136)

 

Mr. Gérard Koopal

Senior intaker Wetswinkel Almere

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *