Is het verstandig alimentatie op te nemen in huwelijkse voorwaarden?

ALIMENTATIE REGELEN IN HUWELIJKSE VOORWAARDEN?

 

Wij overwegen te gaan trouwen en mijn aanstaande wil huwelijkse voorwaarden. Hierin zou dan geregeld moeten worden dat ik bij een eventuele scheiding afzie van partneralimentatie. Is dat verstandig nu ik parttime werk en voor onze babytweeling zorg?

 

De wet zegt dat het “nietig” is om vóór het huwelijk afspraken te maken waarbij je afziet van het levensonderhoud dat volgens de wet verschuldigd zou zijn. Nietig betekent dat het van het begin af aan niet geldig is. Bij partneralimentatie kan je dat wél afspreken in een convenant met het oog op de echtscheiding. Maar huwelijkse voorwaarden worden gemaakt juist met het oog op het huwelijk. Stel dat jullie toch afspreken dat er geen partneralimentatie wordt betaalt bij scheiding en het komt zover, dan moet jij een beroep doen op de nietigheid van de bepaling. Of dat lukt, hangt af van jouw huidige en toekomstige inkomen en of jij ondubbelzinnig jouw recht op partneralimentatie hebt opgegeven. Begrijp je dat en besef je de gevolgen? Huwelijkse voorwaarden sluit je om gedoe bij scheiding of overlijden te voorkomen. En het is ook maar de vraag of dat doel met deze bepaling wordt bereikt. Ik adviseer jou in dit geval om geen afstand te doen van de alimentatie. Mocht je bij scheiding toch genoeg verdienen, dan hoeft jouw partner niet bang te zijn voor partneralimentatie. Hij kan beter ervoor zorgen dat de zorg voor de kinderen zodanig is verdeeld dat ook jij een goed inkomen gaat krijgen. Overigens zijn afspraken waarbij je afziet van kinderalimentatie altijd nietig.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol
Advocaat Mediator