Aansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Artsen en ziekenhuizen maken bij de uitvoering van medische behandelingen vaak gebruik van medische hulpzaken. Bijvoorbeeld knie -en heupprothesen of diverse implantaten zoals pacemakers. Medische hulpzaken kunnen de gezondheid van patiënten verbeteren. Als zij echter ongeschikt blijken te zijn om de patiënt beter te maken, dan kan het gebruik tot ernstige gezondheidsschade leiden.

In zo’n geval is de arts of het ziekenhuis daar misschien wel aansprakelijk voor. Het kan ook zijn dat de producent van de hulpzaak aansprakelijk is, bijvoorbeeld omdat het om een gebrekkig product gaan. Dat is zo als de zaak bijvoorbeeld niet de veiligheid biedt die je zou mogen verwachten. Er moet dan wel een verband zijn tussen de gezondheidsschade en het gebrekkige product. Is dat zo, dan kan de producent in beginsel aansprakelijk worden gehouden. Dat is niet 100% zeker, want hij kan zich misschien wel beroepen op uitzonderingen die de wet hem biedt.

Misschien is anders de behandeld arts wel aansprakelijk. Dat kan bijvoorbeeld als hij bij de behandeling gebruik heeft gemaakt van een ongeschikt product en daardoor gezondheidsschade ontstaat. Hij is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat het niet redelijk is om hem aan te spreken voor de schade. Het wel of niet redelijk zijn daarvan hangt bijvoorbeeld af of de arts vrij was om de hulpzaak te kiezen. Een afweging van (onder andere) deze omstandigheden zal uiteindelijk bepalen of toerekening van de aansprakelijkheid wel of niet onredelijk is.