Consumentenkoop: wat zijn mijn rechten?

De consumentenkoop.. Wat zijn precies mijn rechten, hoe zit het met garantie? En wat als ik iets online koop of via Marktplaats? Dit artikel gaat over de consumentenkoop. Aangezien deze vrij breed is, betreft dit artikel slechts een deel van de rechten en plichten van een consument.

Wat is een consumentenkoop?
Een consument die iets koopt (koper) bij een bedrijf (verkoper), kan dit zowel in de winkel doen als in een webshop. Ook producten die bijvoorbeeld verkocht worden aan de deur vallen onder de consumentenkoop, dit onderwerp zal echter buiten beschouwing worden gelaten.

Het consumentenrecht richt zich volgens artikel 7:5 lid 1 BW op een koop tussen een particulier en een bedrijf. Een koop tussen twee particulieren of twee bedrijven valt niet onder de reguliere consumentenkoop. Een consumentenkoop kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Een dergelijke koop brengt voor zowel de koper als de verkoper verplichtingen met zich mee.

Non-conformiteit

Wanneer voldoet een product niet aan de conformiteitsvereiste (non-conformiteit) conform artikel 7:17 jo 7:18 BW? Een product is non-conform indien het redelijkerwijs niet voldoet aan de verwachtingen van het product. Dit is het geval als een product:
–    incompleet is;
–    beschadigd is;
–    kapot is of het met tussenpozen wel of niet doet;
–    binnen de verwachte levensduur kapot gaat, of;
–    u er niet mee kunt doen wat door de verkoper (of in de reclame en brochure van de fabrikant)

      aan de consument is meegedeeld.

Garantie

De garantie in het consumentenrecht kunnen we splitsen in garantie binnen de garantietermijn en buiten de garantietermijn.

Garantie binnen de garantietermijn

Als je een product koopt dan mag je er als consument vanuit gaan dat dit een deugdelijk product is. Indien een product binnen 6 maanden na aankoop kapot gaat dan is er sprake van een ondeugdelijk product. De wet gaat ervan uit dat het product al niet in orde was op het mocht dat je het product kocht. De 6 maanden termijn is wettelijke garantie conform artikel 7:18 lid 2 BW.

Garantie buiten de garantietermijn

Indien het product kapot gaat na de termijn van 6 maanden dan heb je in de meeste gevallen ook nog recht op garantie. Van een product mag je tenslotte verwachten dat je het een bepaalde tijd zonder problemen kan gebruiken. Van een koelkast of wasmachine mag je namelijk een langere levensduur verwachten dan 6 maanden. Uiteraard is de levensduur wel afhankelijk van de prijs, het merk, etc.

In de meeste gevallen zal de verkopende partij je verwijzen naar de fabrikant. Dit mogen zij ook doen. Mocht het de verkoper/fabrikant niet lukken om het product te repareren of te vervangen binnen een redelijk termijn, dan heeft de consument de mogelijkheid om de koop te ontbinden en het gehele aankoopbedrag terug te vorderen. Wil je liever het product houden, dan kun je ook een beroep doen op prijsvermindering.

Bovenstaand is uiteraard wel van toepassing op producten niet ‘normaal’ zijn gebruikt.

Wat mag je van de verkoper verwachten?

De verkoper dient het product gratis te repareren of indien dit niet mogelijk is te vervangen  (artikel 7:21 BW). Indien het product niet meer leverbaar is dan zal de verkoper het geld terug moeten betalen, tenzij de verkoper kan aantonen dat het product niet juist is gebruikt.

Extra garantie bijkopen

Het bijkopen van extra garantie heeft alleen zin als de consument hierdoor meer rechten krijgt dan hij al had volgens de wettelijke garantie. Aangezien het wettelijke recht op een goed product ook na de garantieperiode geldt, moet het bijkopen van extra garantie dus wel nuttig zijn.

Koop in de winkel

Als je iets hebt gekocht in de winkel dan bestaat er wettelijk gezien geen recht op ruilen of het teruggeven van geld. De meeste (grote) winkels hanteren echter wel een omruil of geld terug beleid. Uiteraard gelden de regels van non-conformiteit wel.

Koop op afstand

Wanneer een consument iets koopt via de telefoon of online dan valt dit onder de koop op afstand. De verkoper dient de consument te informeren over de bedenktijd van het product. Deze is altijd minimaal 14 dagen. Bij bepaalde producten mag de verkoper (mits dit is aangegeven) geen bedenktijd aanhouden. Dit geldt voor het aankopen van bijvoorbeeld een maatpak. Deze is namelijk speciaal voor de consument op maat gemaakt.

De 14 dagen termijn gaat lopen de dag na levering van het product. Heeft een consument meerdere producten besteld en deze worden in delen geleverd, dan gaat de bedenktermijn de dag na levering van het laatste product in.

Koop via Marktplaats

Een koop tussen twee particulieren onderling valt niet onder de regels van de koop op afstand. De koper heeft hierdoor een veel zwakkere positie. In dit geval zal de koper contact moeten opnemen met de verkoper maar als de verkoper nergens toe bereid is dan zal het lastig worden voor de koper.

Een koop via Marktplaats die is gedaan tussen een bedrijf en een particulier valt wel onder de regels van het consumentenrecht. Dit betreft dan een koop op afstand.

Wie betaalt de verzendkosten bij retourneren?

In beginsel mag een verkoper altijd de keus maken wie de verzendkosten betaalt. Dit dient hij wel voorafgaand aan de verkoop kenbaar te maken.

Indien de koper de gehele bestelling retour stuurt dan dient de verkoper het gehele aankoopbedrag en de verzendkosten voor het toesturen van het product te betalen aan de koper. Mocht de koper besluiten om een deel van de bestelling te houden dan geldt dit niet. De verzendkosten mogen dan voor rekening van de koper komen, maar dit dient dus voorafgaand aan de verkoop kenbaar gemaakt te zijn door de verkoper.

De verzendkosten voor het terugsturen van een product dienen in beginsel wel betaald te worden door de koper, tenzij de verkoper heeft nagelaten om dit aan de koper mede te delen of hij de kosten voor zijn rekening neemt. Als er sprake is van een gebrekkig product (non-conformiteit) dan moet de verkoper de kosten dragen voor het retourneren van het product.