Experian registratie: schending privacy?

Velen kennen de BKR-registratie (“Bureau Krediet Registratie”) en weten welke consequenties een registratie in het BKR register heeft. Minder bekend is Experian. Dit is een organisatie die, onder meer “negatieve betaalervaringen” registreert. Dit doet zij in opdracht van bedrijven, waaronder incassobureaus. Onlangs werden wij geconfronteerd met de gevolgen van zo’n registratie. Gevolgen die onder andere de privacy van de klant raken.

Casus
Onze klant reageerde via Woningnet op een studentenwoning bij een bekende makelaardij in Almere. Kort na inschrijving ontving de klant bericht dat zijn aanvraag niet in behandeling zou worden genomen omdat er een registratie lag bij Experian. De makelaar gaf te kennen dat klant niet meer hoefde te reageren op kamers/woningen zolang de registratie bleef staan.

Het bleek dat onze klant onder bewind staat. Bewind houdt in dat de betrokken persoon zonder toestemming van de bewindvoerder geen (financiële) verplichtingen mag aangaan. Bewind wordt geregistreerd in het curatele- en bewindregister. Het register is openbaar zodat leveranciers dit register kunnen inzien. Dat geeft de leverancier de mogelijkheid geregistreerde klanten te kunnen weigeren als die geen toestemming van hun bewindvoerder hebben. Als de leverancier toch zaken doet, heeft de bewindvoerder het recht dit terug te draaien met een beroep op de registratie. De leverancier moet dan het betaalde bedrag terugstorten.

Onze klant bestelde eerder producten bij twee webshops zonder de vereiste toestemming van de bewindvoerder. De aankoopbedragen, inclusief de boetes voor te late betaling, werden door de bewindvoerder betaald. Dat deed hij pas nadat het Centraal Invorderings Bureau (“CIB”) de vordering bij hem had ingediend. Het CIB is een incassobureau, dat was ingeschakeld door de betreffende webshops. Verder blijkt dat het CIB melding heeft gedaan bij Experian.

De vraag: schending privacy?

De vraag is nu of het CIB dit had mogen doen of daarmee de privacy van onze klant heeft geschonden.

 

Het antwoord.

Het CIB wijst op haar privacy statement, waarmee de klant heeft ingestemd. Daarmee stemt hij ook (indirect) in met het registreren bij Experian. Die instemming zorgt er voor dat er dan ook geen sprake kan zijn van schending van de privacy. Het CIB vindt dan ook dat vermelding in het “register negatieve betaalervaringen” terecht heeft plaatsgevonden.

Bovendien blijkt uit ervaring, volgens het CIB, dat dit betaalgedrag vaak niet eenmalig is. Dat risico weegt op tegen de privacy van klant.

Wat verder? Het CIB geeft overigens wel toe dat de bestellingen nooit geleverd hadden mogen worden. De klant stond immers al geregistreerd in het curatele- en bewindregister. Het is wel zo dat de aankopen door de bewindvoerder zijn bekrachtigd door deze te betalen. Dat wil zeggen dat de aankopen alsnog rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. Het CIB heeft daarom Experian (om coulance redenen) opgedragen de registratie te verwijderen.

Conclusie

Volgens de huidige privacywetgeving mogen uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, rekeningnummer en dergelijke nooit zonder uw toestemming met derden worden gedeeld. In dit geval was de vereiste toestemming wel gegeven door verwijzing naar het toepasselijke privacy statement.

Dat is dus niet altijd gelijk duidelijk. Lees daarom altijd goed de documentatie door. Als het niet duidelijk is, vraag dan gerust om (gratis) advies bij de Wetswinkel Almere.

 

Hans Oomen
Cliënt begeleider Stichting Wetswinkel Almere