Hoe krijg ik in woning geïnvesteerde geld terug van ex?

Tien jaar geleden heb ik samen met mijn partner een woning gekocht. Ik heb hier nog veel eigen geld in gestopt en voor het restant hebben we samen een hypotheek. We hebben besloten uit elkaar te gaan. Ik blijf in het huis en hij wilt de helft van de overwaarde. Maar hoe krijg ik mijn eigen geld terug. We hebben niets op papier gezet en zijn niet getrouwd.

Je vraagt dus hoe het wettelijk is geregeld als je samen niets hebt afgesproken. Als je samen een woning koopt, is dat een “eenvoudige gemeenschap”. Ieder hoort voor de helft bij te dragen in de lasten daarvan, tenzij jullie anders hebben afgesproken. Is dat niet gebeurd, dan heb jij vanaf het moment dat jij meer hebt betaald een vordering voor de helft op jouw partner. Deze vordering verjaart na vijf jaar. Ik kan mij voorstellen dat het binnen een goede relatie niet prettig is om dit geld op te eisen. Of misschien heeft jouw partner het geld niet. Maar die verjaring kan je binnen die 5 jaar stuiten. Dat moet om bewijsredenen schriftelijk of per email. Stuiting is steeds voor de duur van de verjaringstermijn. Als jullie tien jaar geleden het huis hebben gekocht, is jouw vordering zonder stuiting vijf jaar geleden al verjaard. Juridisch kan er niets worden afgedwongen. Mogelijk dat jouw partner wel een morele druk ervaart en betaling kan worden afgesproken. Waren jullie getrouwd geweest dan is er een huwelijksgoederengemeenschap. Hiervoor zijn andere wettelijke bepalingen. Bij een ongelijke inbreng is het altijd verstandig om afspraken te maken en deze te ondertekenen. Zonder huwelijk kan dat in een overeenkomst, waarin je het bedrag, de termijn van betaling en eventuele rente vastlegt en wellicht nog een aandeel in de waardevermeerdering/vermindering. Met een huwelijk gaat dat via huwelijkse voorwaarden.

Ingrid Maste
Hillen van Tol
Advocaten Mediators