Wetsvoorstel dubbele achternaam

Er is een wet in voorbereiding die het mogelijk maakt dat ouders hun kind een dubbele achternaam geven. Op 8 februari 2021 is een concept wetsvoorstel openbaar gemaakt ten behoeve van een zogeheten internetconsultatie. Tot 22 maart 2021 heeft iedereen opmerkingen voor verbetering van het wetsvoorstel kunnen doorgeven. Volgens de memorie van toelichting wordt met de wet tegemoetgekomen aan een toenemende vraag vanuit (een deel van) de samenleving om meer keuzevrijheid te hebben in het naamrecht. Het wetsvoorstel sluit aan bij de situatie in andere landen. Ouders in België kunnen bijv. sinds 2014 een dubbele naam aan hun kinderen geven. En in Spanje heeft iedereen automatisch een dubbele achternaam (traditioneel de eerste achternaam van de vader, gevolgd door de eerste achternaam van moederskant, maar die volgorde mag tegenwoordig ook andersom zijn).

 

De nieuwe situatie
Het huidige naamrecht geeft ouders de keuze om hun kind de naam van de ene ouder of de andere ouder te geven. De wet die nu in de maak is geeft de ouders ook de mogelijkheid om een combinatie van hun namen te kiezen. Dat geldt voor het eerste kind in een gezin dat op of na de datum van de inwerkingtreding van de wet wordt geboren. De keuze zal dan ook gelden voor eventuele volgende kinderen in een gezin.

Als ouders kiezen voor een combinatie van hun namen mogen zij zelf kiezen in welke volgorde die namen komen te staan. De dubbele achternaam mag uit niet meer dan twee namen bestaan. Er staat geen koppelteken tussen de achternamen.

 

Hoe werkt dit in de praktijk?
Ouders met de namen De Vries en Willems kunnen voor de naam van hun kind kiezen uit de volgende mogelijkheden: De Vries, Willems, De Vries Willems en Willems de Vries. En stel dat het kind de naam De Vries Willems krijgt en in de toekomst zelf een kind krijgt met iemand die ook een dubbele achternaam heeft, bijv. Groen van der Laan, dan zijn er nog veel meer opties, namelijk: De Vries Willems, Groen van der Laan, De Vries Groen, De Vries van der Laan, Willems Groen, Willems van der Laan, Groen de Vries, Groen Willems, Van der Laan de Vries of Van der Laan Willems.

Bij adoptie kan ook een combinatie gemaakt worden met de oorspronkelijke naam. Een kind met de naam Sanchez dat geadopteerd wordt door ouders De Vries en Mulder kan de volgende namen krijgen: Sanchez, De Vries, Mulder, De Vries Mulder, Mulder de Vries, De Vries Sanchez, Mulder Sanchez, Sanchez de Vries of Sanchez Mulder.

Bestaande dubbele of meervoudige achternamen (bijv. Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes) worden behandeld als enkelvoudige namen. Zo’n naam geldt dus als één naam en kan in zijn geheel worden doorgegeven, al dan niet in combinatie met een naam van de andere ouder.

 

Als geen keuze wordt gemaakt krijgen kinderen van ouders die met elkaar zijn getrouwd of elkaars geregistreerde partner zijn, net als nu het geval is, automatisch de naam van de vader of van de duomoeder.  Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de naam van de geboortemoeder.

 

Voorlopig gaat het nog maar om een wetsvoorstel. Het zal nog wel even duren voordat er een definitieve wet op tafel ligt.

 

Corina Valkenburg

Stichting Wetswinkel Almere