Inkomstenbelasting:

Bron: Nieuwsblad.be

Enkele opmerkingen en notities

In een vorig stukje kondigde ik al aan iets te schrijven over de inkomstenbelasting. Cliënten van de wetswinkel komen naar ons toe met hun problemen van recht, huisvesting e.d. Er is vaak (onderliggende) belastingproblematiek. Iets schrijven over de inkomstenbelasting beslaat een breed terrein. Maar er is uitkomst wat betreft het kanaliseren van de informatie. De Belastingdienst heeft sinds enkele jaren het Kennisnetwerk. Over allerlei onderwerpen kan je ter oriëntatie informatie vinden. Het kennisnetwerk heeft een zoekvenster. Als je iets wilt weten over scheiding kan je via dit zoekvenster allerlei van belang zijnde informatie vinden. Zoals: uitbetaling van de algemene heffingskorting, samen of apart aangifte doen, toeslagen.

In het algemeen kan gesteld worden dat bij eenmalige gebeurtenissen zoals: meer gaan verdienen,  uitkering en werk naast elkaar, geboorte kind, gaan samenwonen / trouwen, kopen en verkopen van een woning – hypotheekrenteaftrek, scheiding, AOW-gerechtigd worden, overlijden – vrijwel altijd de belastingsituatie wijzigt. En als het met de belasting uit de hand loopt is de oorzaak meestal een wijziging in de persoonlijke situatie.

Ik raad mensen altijd aan om juist bij zo’n wijziging situatie je te (laten) informeren. Maar bij zelfdoeners gaat het nogal eens mis. OOK als de belastingtelefoon wordt geraadpleegd. Best goede informatie, maar nogal afhankelijk van de kwaliteit van de belastingmedewerker aan de telefoon. Die interpreteert van wat hij meent te horen, soms niet doorvraagt waardoor er inderdaad verkeerde adviezen kunnen komen.

Vraag bij de intake gesprekken door. En niet alleen over de casus an sich, maar let ook op signalen van mogelijk onderliggende belastingproblematiek zoals betalingsproblematiek, uitstel van betaling, verzoek persoonlijke betalingsregeling. Scheiding: problematiek wonen, kinderen, kindgebonden budget, combinatiekorting, co-ouderschap. Schulden: berekenen beslagvrije voet, verzoek om berekening van deze beslagvrije voet. Of: voorlopige aanslag / teruggave stopzetten of wijzigen.

Als je zelf een belastingcasus (van een cliënt) wil oefenen / doorrekenen: klik op de hoofdpagina van het Kennisnetwerk op: oefenen met online aangifte. Je vult het blanco formulier in met de jaaropgaven, aftrekposten e.d. en de uitkomsten zijn te lezen in het overzicht van de aangifte.

Tip: bij overlijden krijgen de erfgenamen twee dikke blauwe enveloppen met papieren aangifteformulieren toegestuurd om in te vullen. Als er echter werkende Digids zijn kan de aangifte gewoon online. De Vooringevulde Gegevens blijven ook na overlijden beschikbaar. Indienen van de online-aangifte wordt geaccepteerd. De papieren aangifte formulieren kunnen de papierbak in!

Tip: aangiften kunnen tot 5 jaar terug worden ingediend, aangevuld, gewijzigd. Dit kan eenvoudig via: mijnbelastingdienst. De eigen belastingsituatie of die van de cliënt kan in het online systeem worden bekeken en onderzocht. (jaren 2013 t/m heden) De VIA’s over deze jaren zijn beschikbaar. Soms zijn er duizenden euro’s niet opgevraagde belastingcenten terug te krijgen!

Almere, 23 maart 2019

Pieter Schakel – medewerker / vrijwilliger Wetswinkel Almere, specialiteit: belasting