Kinderontvoering

Is dit kinderontvoering?

Ik ben niet getrouwd met de vader van ons kind en hij heeft geen gezag. Nu onze relatie voorbij is overweeg ik met ons kind terug te keren naar mijn ouders in België. Ik heb gehoord dat dit kinderontvoering is. Klopt dat?

Gezag heb je als vader alleen automatisch als je bent getrouwd. Ongehuwde vaders moeten dat aanvragen bij de rechtspraak.nl. Als de vader geen gezag heeft, is er geen sprake van kinderontvoering als jij naar België vertrekt met jullie kind. Heeft de vader wel gezag, dan is toestemming nodig. En bij het ontbreken van toestemming kan de vader bij kinderen tot 16 jaar om teruggeleiding vragen. Dat gebeurt in een spoedprocedure. Hoe die toestemming eruit moet zien, verschilt per land. In Hongarije kan al een mondelinge (en opgenomen): “hoepel maar op met de kinderen naar je ouders” al genoeg zijn. In Nederland werd een in emotie geschreven whatsapp “ik kom jullie nareizen en ik blijf nog even om de boel hier te verkopen” in een recente zaak niet als een toestemming gezien. Maar ook al is er geen sprake van kinderontvoering vanwege het ontbreken van gezag bij de vader, dan betekent dat niet dat je altijd zomaar kan gaan. De achterblijvende ouder kan namelijk een uitreisverbod vragen bij de rechter. Ben je echter al vertrokken, dan is dat niet meer mogelijk. Het beste is om samen afspraken te maken over het hoofdverblijf en een omgangsregeling. Als je bang bent dat er dan een uitreisverbod gevraagd gaat worden, kan je dat ook bespreken nadat je bent verhuisd. Of dat moreel juist is, is een andere vraag. Maar juridisch kan het wel.

 

Ingrid Maste

Hillen en van Tol Advocatuur & Mediation