RECHT OP BELONING VOOR OPKNAPPEN HUIS EX ?

Wij zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Deze houden in dat wij ieder jaar moeten verrekenen wat de een teveel en de ander te weinig heeft bijgedragen aan onze huishouding. Dat hebben wij ook keurig gedaan. We overwegen te gaan scheiden. Afgelopen paar jaar heb ik heel veel tijd gestoken om het huis van mijn echtgenote op te knappen. Kan ik dat nog bij haar in rekening brengen?

Bij een periodiek verrekenbeding kijk je wat je financieel had moeten bijdragen en hoeveel je feitelijk hebt bijgedragen. Veel stelletjes hebben weliswaar huwelijkse voorwaarden, maar leven daar niet naar. En aan het eind kan dat vervelende en niet gewenste consequenties hebben. Het eind van het huwelijk kan komen door scheiding, maar ook door overlijden. Het is daarom heel verstandig dat jullie jaarlijks verrekenen. Afgelopen tijd heb je veel verbouwd in het huis dat eigendom is van jouw echtgenote. Ik begrijp dat jij een vergoeding wil hebben voor de arbeid. Het is vaste jurisprudentie (uitspraken van rechters) dat arbeid niet voor verdeling of verrekening vatbaar is. Dan zou je nog kunnen denken dat je echtgenote misschien ongerechtvaardigd is verrijkt door jouw inzet. Daarvan is alleen sprake, als jij daardoor bent verarmd. Het leveren van arbeid levert geen verarming op. Dat is zeer waarschijnlijk wel het geval als jij ook materialen hebt gekocht van jouw privégeld en de woning daardoor in waarde is gestegen. Die hoort zij dan aan jou te vergoeden, tenzij de huwelijkse voorwaarden daarover iets anders regelen. Huwelijkse voorwaarden is maatwerk. Als je wil trouwen met deze voorwaarden, maak dan alleen afspraken die na te komen zijn en doe dat dan ook. Ook tijdens het huwelijk kan je huwelijkse voorwaarden maken, wijzigen of opheffen. Het kan natuurlijk dat jouw echtgenote het waardeert dat jij haar woning hebt opgeknapt en jou daarvoor toch een vergoeding zal geven. Maatwerk bij scheiding kan je krijgen door gebruik te maken van mediation bij een vFAS-advocaat/mediator.

Het laatste kwartaal 2019 geldt bij ons kantoor het actietarief van € 160 ex btw//€ 193,60 incl voor alle specialistische hulp binnen het familierecht en kinderontvoeringszaken. Zie mijn column van week 40.

Ingrid Maste
Hillen van Tol advocatuur en mediation