Toekomst gefinancierde rechtsspraak

Jubileum Wetswinkel:

Onder leiding van Pascal Fredrik discussieerde een panel, bestaande uit Michiel Vermeulen (Juridisch Loket), Peter Hoitinga (BrandMr), Froukje de Jonge (wethouder WMO), Fieke van Heeks (advocaat en vrijwilliger bij de Wetswinkel) en Ingrid Maste (advocaat) over diverse stellingen. Ook het publiek had hierbij een actieve deelname.

  • Stelling 1 de toegang tot de rechter wordt door de eigen bijdrage beperkt: de meeste mensen waren het hiermee eens. Een enkeling was tegen, waaronder Michiel Vermeulen van het panel. Hij vond de voorbeelden minder goed. Ingrid Matse bracht ook nuance aan en wees op de bescheiden eigen bijdrage voor mediation. Froukje de Jonge gaf aan dat zij nog niet zo lang geleden zou hebben gezegd dat een eigen bijdrage goed is om niet teveel druk bij de rechtspraak neer te leggen. Sinds de toeslagenaffaire is ze 180 graden gedraaid in haar opvatting en vind zij dat er eigenlijk helemaal geen eigen bijdrage meer mag zijn.
  • Stelling 2 een huwelijk moet ontbonden worden bij de gemeente: men twijfelde tussen eens en oneens, geen duidelijke meerderheid. Van het panel was alleen Fieke van Heeks duidelijk vóór. Zij meent dat je in de meeste gevallen prima toe kan met beëindiging via de Gemeente. Je moet daar immers tóch zijn om de scheiding te laten inschrijven. Sterker, zonder deze inschrijving is de scheiding niet eens rechtsgeldig…
  • Stelling 3 door no cure – no pay neemt de druk bij de Rechtbank af: 50/50 eens/oneens. De meeste panelleden waren tegen. Michiel Vermeulen merkte op dat de stelling te stellig was. Men was bevreesd voor het verdienmodel waartoe dit zou leiden.
  • Stelling 4 a een digitale assistent discrimineert: 2/3 eens en 1/3 oneens. Peter Hoitinga merkte op dat een digitale assistent behulpzaam kan zijn, maar bijv. niet in stressvolle situaties. Michiel Vermeulen weer er op dat de digitale assistent van het Juridisch Loket nog in ontwikkeling is en dat deze wel degelijk een functie kan vervullen bij de eerste lijnshulp. “We worden overvraagd, maar het is een toevoeging op het bestaande pakket en ja, hij discrimineert”.
  • Stelling 4 b een digitale assistent zorgt niet voor afname van de gang naar de rechter: ook hier verdeeldheid in het panel. Froukje de Jonge wees erop dat er voor beide kanten wel wat te zeggen is.
  • Stelling 5 lokale samenwerking op deelgebieden kost geld: overwegend groene kaarten (mee eens dus). Michiel Vermeulen vond samenwerking belangrijker dan waar de rekening kwam te liggen. Froukje was blij met de samenwerking in Almere, in het bijzonder de warme overdracht.
  • Stelling 6 de Wetswinkel Almere is onmisbaar in de plannen van Sander Dekker: iedereen mee eens.  Opmerking van een ketenpartner uit het publiek: “ook zonder Sander Dekker is de WWA onmisbaar”.