Nagespeelde casussen op Jubileumfeest

Actrices van toneelvereniging De Kameleon uit Bussum speelden cliënten van de Wetswinkel na met waar gebeurde verhalen.

Een lekenjury mocht de “cliënte” ondervragen en een advies geven aan rechter mr. Jan Peter Boersma; ook de Wetswinkel gaf vanuit haar gezichtspunt een advies aan de rechter. De rechter nam in zijn uitspraak mee wat hij goed vond aan de gedachtes die bij de jury leefden én ging in op het advies van de Wetswinkel.

In de eerste casus wilde cliënte een nieuwe baan aanvaarden, maar de huidige werkgever ging daar niet mee akkoord. Conclusie van de rechter: formeel heeft de werkgever gelijk, maar gezien de geschetste omstandigheden lijkt het voor beide partijen beter te zoeken naar een uitweg, waarbij de rechter het voorstel van de lekenjury (laat cliënte vertrekken zodra een vervanger is geregeld) aantrekkelijk vond.

Het tweede voorbeeld ging over een mevrouw wiens nicht was overleden en waarbij de ex-echtgenoot van die nicht na ruim 20 jaar verhaal kwam halen middels een advocaat over spullen, waarvan hij vond dat die aan hem toebehoorden. De rechter vond dat de cliënte de ex-echtgenoot bij de ontruiming van het huis had moeten betrekken, maar vond ook dat de ex-echtgenoot dan maar moest bewijzen dat de ontbrekende spullen van hem zijn. En de rechter sprak uit dat in dit soort gevallen hij hoopt dat de redelijkheid tot partijen doordringt en je voor dit soort akkefietjes niet gaat procederen, want wanneer je jouw gelijk wilt halen voor zo’n luttel bedrag, dan ben je meer aan kosten kwijt dan dat het daadwerkelijk oplevert.

In het echt heeft de Wetswinkel mevrouw geadviseerd een aantal brieven te sturen naar de betreffende advocaat, waarna de ex-echtgenoot zich schoorvoetend heeft teruggetrokken.