Urgentie aanvragen

Urgentie voor een woning
Als u overweegt om een urgentieverklaring aan te vragen dan kan het verstandig zijn om eerst even globaal te bekijken of u in aanmerking komt. De aanvraag kost €50.

 

Algemene criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieverklaring gelden er een aantal algemene voorwaarden.

 • u heeft de leeftijd van 18 jaar en u staat voor een periode van twee jaar of langer ingeschreven bij de gemeente Almere.
 • U staat ingeschreven bij Woningnet en u reageert op woningen waarvoor u in aanmerking komt.
 • Uw gezinsinkomen is lager dan €46.000,-. Voor alleenstaanden geldt dat het inkomen lager dient te zijn dan €40.765,-.
 • Er is sprake is van een dringende noodsituatie. Er is sprake van een dringende noodsituatie
  • Indien er sprake is van levensontwrichtende omstandigheden op basis van medische en/of sociale omstandigheden die alleen kan worden opgelost met een (andere) woning op korte termijn
  • Het medische probleem is langdurig en u kunt verklaringen van arts en/of medisch specialist overleggen
  • Uit deze verklaringen moet blijken hoe de medische klachten problemen en/of belemmeringen opleveren in het gebruik van de huidige woning.

 

Dakloosheid

Een andere situatie die als een levensontwrichtende situatie kan worden gezien is dakloosheid met minderjarige kinderen door echtscheiding of beëindiging van samenwoning (dit wordt ook wel urgentie op grond van relatie beëindiging genoemd). Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Een eerste voorwaarde is dat de partner die de zorg over de kinderen heeft, moet kunnen aantonen dat hij of zij het recht heeft geclaimd om in de huidige woning te kunnen blijven wonen en dat de woning niet aan hem of haar is toegekend.
  • Bij echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap geldt dat uit het echtscheidingsvonnis of een ander vergelijkbaar document moet blijken dat de rechter het verzoek tot toewijzing van de woning heeft afgewezen.
  • Bij ontbinding van een samenlevingscontract of verbreking van samenwoning geldt eveneens dat u met behulp van een vonnis of ander vergelijkbaar bewijs moet kunnen aantonen dat het niet is gelukt om de woning te kunnen krijgen.
  • Verder moet de partner die urgentie aanvraagt kunnen aantonen dat hij of zij de zorg over de kinderen heeft en dat de kinderen bij hem of haar staan ingeschreven in de Basisregistratie personen.
  • Bij gezamenlijk gezag kan alleen urgentie worden verleend aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben.
  • Ook geldt als voorwaarde dat de samenwoning minimaal twee jaar heeft geduurd.
  • Ten slotte geldt als voorwaarde dat sprake moet zijn van directe relatie tussen de dreigende dakloosheid met minderjarige kinderen en de verbreking van de relatie.

Als u overweegt om een urgentieverklaring aan te vragen en u behoefte heeft aan advies of informatie over dit onderwerp dan bent u uiteraard altijd welkom bij de Wetswinkel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *