Wanneer ben ik medehuurder van een woning?

foto: The Balance

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en huurt uw partner een woning dan bent u automatisch medehuurder voor de duur dat u in dezelfde woning woont (hoofdverblijf heeft in de woning).

Op het moment dat de huurder uit de woning vertrekt dan wordt de medehuurder automatisch huurder. Dit geldt ook in het geval dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten is maar u partner al in de woning woonde (huurovereenkomst bestond al).

Heeft u kinderen of een partner waarmee u geen huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gesloten? Dan is deze persoon niet automatisch medehuurder. U zult in dat geval een verzoek in moeten dienen bij de verhuurder voor medehuurderschap.

Wat zijn de gevolgen van medehuurderschap?

De medehuurder is samen met de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voorvloeiende verplichtingen, zoals het tijdig betalen van de huur.  Het is dus niet zo dat de huurder en medehuurder allebei voor de helft van de huurprijs aansprakelijk zijn maar zij zijn beide volledig aansprakelijk voor het volledige bedrag van de huur, ook wel hoofdelijk aansprakelijkheid genoemd.

Het is dus altijd van belang dat wanneer u medehuurder of huurder bent en niet meer in de woning woont, u dit kenbaar maakt aan de verhuurder. Doet u dit niet en de huurder of medehuurder betaalt bijvoorbeeld zijn of haar huur niet, dan blijft u ook hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de huur(achterstand).

Heeft u een vraag over huurrecht of een andere juridische vraag? Dan bent u altijd welkom op één van onze spreekuren.