Welke persoonsgegevens verwerkt een organisatie van u?

Bent u benieuwd welke persoonsgegevens uw huisarts verwerkt of welke persoonlijke informatie over u bekend is bij de deurwaarder? Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens om de juistheid hiervan te controleren.

Wat is een persoonsgegeven?

Krachtens artikel 4 lid 1 van de AVG omvatten persoonsgegevens ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, Burgerservicenummer en adres.

Welke informatie moet ik ontvangen?

Naast een overzicht of kopie van de persoonsgegevens, moet een instelling u onder andere laten weten voor welk doel deze gegevens worden gebruikt, welke organisaties uw gegevens nog meer ontvangen, hoe de organisatie uw gegevens heeft verzameld, hoe lang deze worden bewaard en of de organisatie automatische besluiten neemt. Daarnaast moet u geïnformeerd worden over uw andere rechten die uit de AVG voortvloeien. Zo kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. Let wel: u kunt geen informatie over uzelf opvragen die bestemd is voor intern gebruik door de organisatie. U krijgt bijvoorbeeld geen overzicht van persoonlijke notities van werknemers.

Wilt u meer weten?

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u nalezen welke rechten u nog meer heeft op basis van de AVG. Heeft u een brief opgesteld om een klacht in te dienen? Dan lezen wij die tijdens het spreekuur van de Wetswinkel Almere graag voor u na.

Door Abigaël Tjokro, Stichting Wetswinkel Almere