Wie is mijn vader?

WIE IS MIJN VADER?

 

Al jaren probeer ik erachter te komen wie mijn vader is. Mijn moeder heeft twee namen genoemd. Beide mannen ontkennen mijn verwekker te zijn. Ik heb foto’s van hen op internet gezien. Met de een heb ik wel enige gelijkenis. Op de ander lijk ik niet. Maar ik wil zekerheid. Ik wil ook informatie hebben over erfelijke aandoeningen in verband met mijn kinderwens. Zijn daarvoor mogelijkheden?

 

Het is goed om eerst de mogelijke verwekker te benaderen. Soms zijn zij bang voor mogelijke consequenties. Bijvoorbeeld voor de reactie van zijn partner of andere kinderen. Of dat je geld gaat vragen of erfgenaam wil worden. De Hoge Raad heeft al vele jaren geleden als uitgangspunt bepaald dat het belang van het kind om te weten van wie het afstamt, voorgaat boven het belang van de verwekker om zijn privéleven te respecteren. Oftewel: Er is een algemeen recht om te weten van wie je afstamt. Om die reden kan je van de vermoedelijke verwekker verlangen dat hij meewerkt aan een DNA-test. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden hoeft hij geen medewerking te verlenen. Die medewerking aan een DNA-test kan je desnoods afdwingen via de rechter. Het is belangrijk dat je goed formuleert waarom het voor jou zo belangrijk is omdat de rechter mogelijk een belangenafweging zal maken als de mogelijke verwekker niet wil meewerken.

 

Ingrid Masten

Hillen van Tol

Advocaten Mediators