Wordt Marokkaanse scheiding in Nederland erkend?

Nadat wij jaren geleden in Marokko waren getrouwd, is dat ingeschreven bij de gemeente in Nederland. Mijn ex is pas geremigreerd naar Marokko en heeft mij daar verstoten met een akte. Maar de gemeente wil die scheiding niet inschrijven en ik mis daardoor toeslagen. Wat kan ik nu nog doen?

 

 

Dat de Mudawwana deze manier van scheiden mogelijk maakt, wil niet zeggen dat Nederland het ook erkend. Ook niet als er van de rechtbank in Marokko toestemming is gegeven een akte te maken van de verstoting. Buitenlandse scheidingen worden in Nederland erkend in twee gevallen:

  1. Wanneer het huwelijk in het buitenland is ontbonden door een rechter of een andere autoriteit als die daartoe bevoegd was.
  2. scheiding door een eenzijdige verklaring van een van de echtgenoten die overeenstemt met het recht van de nationaliteit van die echtgenoot. Deze manier van scheiden moet rechtsgevolg hebben in dat buitenland en het moet duidelijk zijn dat de andere echtgenoot uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft ingestemd met de scheiding of daarin heeft berust.

Een Marokkaanse verstoting door een man met een andere nationaliteit dan de Marokkaanse wordt dus niet in Nederland erkend. Maar als hij alleen een Marokkaanse nationaliteit heeft én de verstoting is gebeurd volgens de regels van de Mudawwana én jij daarmee akkoord bent, dan kan deze scheiding in Nederland worden ingeschreven. In alle andere gevallen zal de bevoegde rechter de scheiding moeten uitspreken. En dat kan ook de Nederlandse rechter zijn.

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol

Advocaten Mediators