Ik ben ziek en moet re-integreren bij mijn werkgever maar wij komen er niet uit.

Een onderwerp dat de gemoederen vaak bezighoudt is de re-integratie van een zieke werknemer. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer brengt deze situatie bepaalde spanningen met zich waarin vragen worden gesteld als: wat zijn mijn verplichtingen als (zieke) werknemer?

De zieke werknemer

Het recht omtrent de zieke werknemer bestaat uit een ingewikkeld samenspel van wetten. Naast het Burgerlijk Wetboek zijn wetten als de Ziektewet en de Wet Arbeidsongeschiktheid van toepassing op casus die toezien op een zieke werknemer. De werknemer heeft namelijk een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, welke geregeld wordt door het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast heeft de zieke werknemer een aantal rechten die gebaseerd worden op de Sociale wetgeving, zoals de ziektewet en de wet arbeidsongeschiktheid.

Hoewel het arbeidsrecht hierin een primaire rol speelt, zijn de andere wetten ook van groot belang. De hoofdregel is dat de werkgever eerst het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen. Wanneer iemand geen werkgever meer heeft maar binnen vier weken ziek wordt,  dan kan deze zich ziekmelden bij het UWV. Men noemt dit de vangnetfunctie van de Ziektewet. Wanneer een tijdelijk contract afloopt tijdens de ziekte van een werknemer, dan vraagt de werkgever een uitkering op grond van de Ziektewet aan bij het UWV.

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Ziektewet, moet allereerst sprake zijn van een verzekerde. Dat ben je als je een werknemer bent. Wanneer je in loondienst bent worden er namelijk premies betaald in het kader van dergelijke sociale verzekeringen als de Ziektewet.

Naast het zijn van een verzekerde, moet je ongeschikt zijn voor je eigen werk. De reden voor ongeschikt zijn is hierbij niet relevant. Er wordt enkel gekeken of je jouw eigen werk kunt verrichten.

Tot slot mag er geen uitsluitingsgrond aanwezig zijn. Een voorbeeld van een uitsluitingsgrond is als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Binnen het sociale zekerheidsrecht bestaat namelijk de regel dat als je aanspraak kunt maken op een andere voorziening, dat je daar dan gebruik van moet maken.

Re-integratie

Er zijn aan het ontvangen van een uitkering op grond van de Ziektewet wel wat verplichtingen verbonden. Zo moet je als zieke werknemer meedoen aan re-integratie en ben je verplicht om passend werk te verrichten. Het kan dus zijn dat je werkgever jou vraagt om (tijdelijk) een andere functie te verrichten die wel passend / mogelijk is.

Over de re-integratie lopen de gemoederen regelmatig hoog op. De werknemer is het niet eens met het passende werk of de werkgever vind dat de werknemer niet voldoende zijn best doet om te re-integreren. Wanneer de re-integratie vastloopt om dergelijke redenen, dan is het mogelijk om het UWV te benaderen voor een deskundigenoordeel. Zij geven dan hun professionele oordeel over de vraag of de werknemer voldoende heeft gedaan aan zijn/haar re-integratie en of de werkgever wel voldoende heeft gedaan voor de re-integratie van de werknemer.

Een dergelijk deskundigenoordeel kan worden aangevraagd via de website van het UWV (https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-deskundigenoordeel-door-werknemer.aspx).

U kunt bij de Stichting Wetswinkel Almere terecht voor vragen over uw rechten en verplichtingen als zieke werknemer.

Mw. mr. L.C.J.M. Wörst

Senior Intaker / Algemeen Bestuurslid Stichting Wetswinkel Almere

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *