Incassobrieven: u moet betalen!

Soms is het wel even schrikken. U krijgt een brief van een incassofirma of een deurwaarderskantoor dat u een bedrag moet betalen voor een dienst of product dat u heeft afgenomen. (Het onderstaande geldt alleen voor consumentenzaken.)

De meeste incasso-brieven zijn bedoeld om u zo snel mogelijk te laten betalen. Soms worden er maatregelen genoemd zoals loonbeslag of beslag op uw inboedel of auto. De brief kan behoorlijk dreigend zijn.

Wat is nu verstandig als u een dergelijke brief krijgt? Allereerst dient u na te gaan of het bedrag of de afgenomen dienst of het product, waarover gesproken wordt, wel correct is. Het kan een vergissing zijn. Indien dat het geval is, is het advies om, het liefst schriftelijk, te reageren naar de incasseerder en de opdrachtgever. Leg uit waarom de incasso niet juist is en motiveer dat met betaalbewijzen en/of voorafgaande correspondentie. De incasseerder zal hierop moeten reageren en dat is soms niet altijd de reactie die u verwacht. Blijf echter in gesprek en laat de boel niet de boel, in de zin dat u niet meer reageert op verdere brieven. Struisvogelpolitiek, je kop in het zand steken, is niet verstandig!

Ten tweede is het verstandig om de bedragen die gevorderd worden te (laten) controleren indien u inderdaad een dienst of product heeft afgenomen en niet heeft betaald om welke reden dan ook. Op alle incasso opdrachten is namelijk de Wet Incasso Kosten (WIK) en het Besluit Incasso Kosten (BIK) van toepassing. Deze geven regels waaraan een incasso dient te voldoen. Deze wetgeving ziet vooral op de bijkomende kosten die soms wel erg hoog zijn en niet voldoen aan deze wetgeving.

Als laatste nog even dit: Een beslag of andere (aangekondigde) rechtsmaatregelen kunnen alleen worden uitgevoerd na een uitspraak van de rechter! Als u een uitnodiging voor een zitting van de rechtbank krijgt, reageer dan ook direct en ga eventueel naar de zitting. Laat dit niet voorbij gaan want u wordt wel degelijk veroordeeld als u niet komt en u zich niet verdedigt!

Ga voor advies naar een van onze spreekuren om uw geval te laten beoordelen door onze juristen. Het kan veel ongemak voorkomen! fff