Kinderalimentatie en woonlasten

Er zijn verschillende websites om de kinderalimentatie te berekenen. En ik krijg steeds verschillende uitkomsten. En hoe ga je om met die woonlastenformule als de werkelijke woonlasten veel lager zijn.

 

 

Kinderalimentatie moet voldoen aan de wettelijke maatstaven. Maar de wet zegt niet hoe dat berekend moet worden. In de rechtspraak is nu een formule ontwikkeld die in verreweg de meeste gevallen wordt gehanteerd door de rechters. Eerst bereken je hoeveel de kinderen hun ouders kosten. De behoefte is afhankelijk van het gezinsinkomen toe jullie nog een gezin vormden. Die tabellen vind je op www.rechtspraak.nl Daarna bereken je hoeveel de draagkracht van beide ouders is. Bij een (gemiddeld) netto inkomens – (NBI) vanaf € 1.700 per maand: 70% [NBI- (0,3 x NBI + 1000)]. 0,3 van het NBI zijn dan de woonlasten. De uitkomst is niet het te betalen bedrag, want ook een deel wordt door omgang in natura voldaan. Als blijkt dat jullie gezamenlijke draagkracht niet voldoende is, maar de werkelijke woonlasten duurzaam een stuk lager dan die 0,3 x NBI dan mag je ook uitgaan van de werkelijke woonlasten. Dit heeft de Hoge Raad op 16 april jl. bepaald. Als er ook nog kosten voor kinderopvang zijn en samengestelde gezinnen wordt het een stuk lastiger rekenen. Ga dan naar een goede familierechtadvocaat, te vinden op www.verder-online.nl

 

Ingrid Maste

Hillen van Tol

Mediation Advocaten