Arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ (WAB) is op 5 februari jl. door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel is op een aantal punten gewijzigd. De beoogde ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020. Stichting Wetswinkel Almere heeft de hoofdlijnen van het wetsvoorstel voor u op een rij gezet.

 • Een werkgever is een transitievergoeding (ontslagvergoeding) verschuldigd vanaf dag 1 dat de medewerker in dienst is in plaats van na 24 maanden;
 • Ketenregeling: de werkgever mag 3 contracten aanbieden met een tussenpoos van maximaal 6 maanden (onder bepaalde omstandigheden kan hiervan bij cao worden afgeweken naar 3 maanden) binnen 3 jaar (nu: 2 jaar);
 • In de 13e maand van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die een oproepcontract heeft (nul-urenovereenkomst of min-max contract), is de werkgever verplicht een vaste arbeidsduur aan te bieden;
 • De minimumtermijn voor oproepen en intrekken van een oproep: minimaal 4 dagen van te voren dient de werkgever een oproepkracht schriftelijk op te roepen. Wordt een oproep binnen vier dagen afgezegd, dan houdt de oproepkracht recht op loon. De termijn van vier dagen kan bij de cao worden verkort tot één dag. Bepaald seizoenswerk is hier van uitgesloten en bij cao mag hiervan worden afgeweken;
 • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers en ‘eigen’ werknemers;
 • WW premie wordt voordeliger bij contracten voor onbepaalde tijd  dan bij contracten voor bepaalde tijd. Voor flexibele contracten worden deze premies voor werkgever dus minder aantrekkelijk gemaakt. De premies zijn dan niet meer sector afhankelijk. Deze regeling geldt niet voor contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste twaalf uur per week werken.

Bovenstaande wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd. Op dit moment gelden de regels van de Wet werk en zekerheid nog (WWZ). Bent u benieuwd wat de gevolgen van de wetswijziging voor u kunnen zijn? Heeft u vragen over uw huidige arbeidsovereenkomst of wellicht een conflict met uw werkgever? Of heeft u op een ander gebied juridisch advies nodig? Dan zien wij u graag vrijblijvend op een van onze spreekuren. i

Incassobrieven: u moet betalen!

Soms is het wel even schrikken. U krijgt een brief van een incassofirma of een deurwaarderskantoor dat u een bedrag moet betalen voor een dienst of product dat u heeft afgenomen. (Het onderstaande geldt alleen voor consumentenzaken.)

De meeste incasso-brieven zijn bedoeld om u zo snel mogelijk te laten betalen. Soms worden er maatregelen genoemd zoals loonbeslag of beslag op uw inboedel of auto. De brief kan behoorlijk dreigend zijn.

Wat is nu verstandig als u een dergelijke brief krijgt? Allereerst dient u na te gaan of het bedrag of de afgenomen dienst of het product, waarover gesproken wordt, wel correct is. Het kan een vergissing zijn. Indien dat het geval is, is het advies om, het liefst schriftelijk, te reageren naar de incasseerder en de opdrachtgever. Leg uit waarom de incasso niet juist is en motiveer dat met betaalbewijzen en/of voorafgaande correspondentie. De incasseerder zal hierop moeten reageren en dat is soms niet altijd de reactie die u verwacht. Blijf echter in gesprek en laat de boel niet de boel, in de zin dat u niet meer reageert op verdere brieven. Struisvogelpolitiek, je kop in het zand steken, is niet verstandig!

Ten tweede is het verstandig om de bedragen die gevorderd worden te (laten) controleren indien u inderdaad een dienst of product heeft afgenomen en niet heeft betaald om welke reden dan ook. Op alle incasso opdrachten is namelijk de Wet Incasso Kosten (WIK) en het Besluit Incasso Kosten (BIK) van toepassing. Deze geven regels waaraan een incasso dient te voldoen. Deze wetgeving ziet vooral op de bijkomende kosten die soms wel erg hoog zijn en niet voldoen aan deze wetgeving.

Als laatste nog even dit: Een beslag of andere (aangekondigde) rechtsmaatregelen kunnen alleen worden uitgevoerd na een uitspraak van de rechter! Als u een uitnodiging voor een zitting van de rechtbank krijgt, reageer dan ook direct en ga eventueel naar de zitting. Laat dit niet voorbij gaan want u wordt wel degelijk veroordeeld als u niet komt en u zich niet verdedigt!

Ga voor advies naar een van onze spreekuren om uw geval te laten beoordelen door onze juristen. Het kan veel ongemak voorkomen! fff

Corina stelt zich voor

Corina Valkenburg

Even voorstellen: Corina Valkenburg, geboren in Beverwijk, sinds 2005 samen met mijn man Paul wonende in Almere, daarvoor o.a. gewoond in Amstelveen en Haarlem.

Na de middelbare school en met een secretaressediploma op zak ben ik op m’n 19e gaan werken bij achtereenvolgens een uitgeverij, accountantskantoor en verschillende advocatenkantoren. Op m’n 26e ben ik in de avonduren rechten gaan studeren aan de UvA (één van m’n studiegenoten was Harry de Geest,  de voorzitter van Wetswinkel). Op m’n 32e ben ik als advocaat aan de slag gegaan bij het toenmalige Schut & Grosheide, waar ik heb gewerkt in een algemene praktijk en veel verschillende soorten zaken heb kunnen doen, met een wisselende groep cliënten. Daarna overgestapt naar accountants- en adviesorganisatie KPMG, waar ik 22 jaar als bedrijfsjurist/senior legal counsel hebt gewerkt op een breed spectrum van ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Vorig jaar ben ik daar gestopt om me te oriënteren op een andere toekomst, met een betere balans tussen werk en vrije tijd (met o.a. tijd voor hobby’s zoals tennissen, lezen, film en reizen). Via Harry ben ik als vrijwilliger terechtgekomen bij de WWA. Ik vind het interessant werk, fijn om mensen te helpen en leuk om onderdeel te zijn van de enthousiaste groep vrijwilligers van de WWA. 0 List Tabl

Fieke stelt zich voor

Even voorstellen:  Fieke van Heeks, sinds anderhalf jaar wonende in Almere na een leven in Amsterdam….

   na de middelbare school 20 jaar directeur fabriek , getrouwd geweest , twee kinderen, gescheiden en…geen baan meer.   Liefde van mijn leven na anderhalf jaar gevonden, gaan studeren, rechten aan de VU, daarna drie jaar stadsdeelwethouder Rivierenbuurt Amsterdam, 8 jaar lesgegeven (basisdirectievoering bouwrecht) aan de HvA,    advocaat geworden, mediator erbij geleerd  en 21 jaar geleden hertrouwd en nog steeds aan het werk, nu sinds kort in Almere.   Hobbies: lezen, schrijven (boeken) en reizen, vooral richting USA. Doe  sinds ruim 6 jaar nog voorlichtingen als vrijwilliger op scholen voor het COC.

o ja, Almere bevalt prima!

Inkomstenbelasting:

Bron: Nieuwsblad.be

Enkele opmerkingen en notities

In een vorig stukje kondigde ik al aan iets te schrijven over de inkomstenbelasting. Cliënten van de wetswinkel komen naar ons toe met hun problemen van recht, huisvesting e.d. Er is vaak (onderliggende) belastingproblematiek. Iets schrijven over de inkomstenbelasting beslaat een breed terrein. Maar er is uitkomst wat betreft het kanaliseren van de informatie. De Belastingdienst heeft sinds enkele jaren het Kennisnetwerk. Over allerlei onderwerpen kan je ter oriëntatie informatie vinden. Het kennisnetwerk heeft een zoekvenster. Als je iets wilt weten over scheiding kan je via dit zoekvenster allerlei van belang zijnde informatie vinden. Zoals: uitbetaling van de algemene heffingskorting, samen of apart aangifte doen, toeslagen.

In het algemeen kan gesteld worden dat bij eenmalige gebeurtenissen zoals: meer gaan verdienen,  uitkering en werk naast elkaar, geboorte kind, gaan samenwonen / trouwen, kopen en verkopen van een woning – hypotheekrenteaftrek, scheiding, AOW-gerechtigd worden, overlijden – vrijwel altijd de belastingsituatie wijzigt. En als het met de belasting uit de hand loopt is de oorzaak meestal een wijziging in de persoonlijke situatie.

Ik raad mensen altijd aan om juist bij zo’n wijziging situatie je te (laten) informeren. Maar bij zelfdoeners gaat het nogal eens mis. OOK als de belastingtelefoon wordt geraadpleegd. Best goede informatie, maar nogal afhankelijk van de kwaliteit van de belastingmedewerker aan de telefoon. Die interpreteert van wat hij meent te horen, soms niet doorvraagt waardoor er inderdaad verkeerde adviezen kunnen komen.

Vraag bij de intake gesprekken door. En niet alleen over de casus an sich, maar let ook op signalen van mogelijk onderliggende belastingproblematiek zoals betalingsproblematiek, uitstel van betaling, verzoek persoonlijke betalingsregeling. Scheiding: problematiek wonen, kinderen, kindgebonden budget, combinatiekorting, co-ouderschap. Schulden: berekenen beslagvrije voet, verzoek om berekening van deze beslagvrije voet. Of: voorlopige aanslag / teruggave stopzetten of wijzigen.

Als je zelf een belastingcasus (van een cliënt) wil oefenen / doorrekenen: klik op de hoofdpagina van het Kennisnetwerk op: oefenen met online aangifte. Je vult het blanco formulier in met de jaaropgaven, aftrekposten e.d. en de uitkomsten zijn te lezen in het overzicht van de aangifte.

Tip: bij overlijden krijgen de erfgenamen twee dikke blauwe enveloppen met papieren aangifteformulieren toegestuurd om in te vullen. Als er echter werkende Digids zijn kan de aangifte gewoon online. De Vooringevulde Gegevens blijven ook na overlijden beschikbaar. Indienen van de online-aangifte wordt geaccepteerd. De papieren aangifte formulieren kunnen de papierbak in!

Tip: aangiften kunnen tot 5 jaar terug worden ingediend, aangevuld, gewijzigd. Dit kan eenvoudig via: mijnbelastingdienst. De eigen belastingsituatie of die van de cliënt kan in het online systeem worden bekeken en onderzocht. (jaren 2013 t/m heden) De VIA’s over deze jaren zijn beschikbaar. Soms zijn er duizenden euro’s niet opgevraagde belastingcenten terug te krijgen!

Almere, 23 maart 2019

Pieter Schakel – medewerker / vrijwilliger Wetswinkel Almere, specialiteit: belasting

AVG en de Wetswinkel – Voorbeeld

Op dinsdagavond 5 februari 2019 hielden Lizella en Ashley een presentatie voor een grote groep vrijwilligers van het VMCA. Er waren heel veel vragen vanuit de zaal over hoe om te gaan met het maken van foto’s, plaatsing daarvan op de website, Facebook, Instagram, enz.  Veel onzekerheid hebben zij weten weg te nemen.
Het bestuur van de Wetswinkel is op dit moment ook bezig met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is sinds 25 mei 2018 van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)is daarmee komen te vervallen. Het bestuur werkt momenteel hard om de Wetswinkel AVG-proof te maken. Hierbij speelt iedereen binnen de organisatie een rol. Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor  bescherming van de persoonsgegevens van cliënten en van elkaar. Binnenkort wordt het privacy statement (gericht op cliënten) op de website geplaatst. Hierin is te lezen wat de AVG betekent voor onze organisatie en hoe wij de veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens van betrokkenen garanderen. Ook is een privacy protocol opgesteld. Hierin is te lezen hoe lang wij gegevens van cliënten, maar ook van medewerkers van de Wetswinkel bewaren. Dit document kun je opvragen bij het bestuur.

Wij weten allen inmiddels hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, maar ter opfrissing wil ik de volgende regels nog even aankaarten:

 • Bij gebruik van laptops op de intakelocaties: goed afsluiten en opbergen op de locatie;
 • Bij thuisgebruik van USB-sticks of computers met persoonsgegevens van cliënten: ga hier bewust mee om. Sluit documenten goed af en bewaar USB-sticks op een veilige plek.
 • Ga zorgvuldig te werk bij het opstellen van intakeverslagen: goed opletten naar wie dit wordt gestuurd;
 • Soms noteren intakers persoonsgegevens om nog iets uit te zoeken of met een collega te overleggen zodat zij later weer contact kunnen opnemen met de cliënt om de vraag te beantwoorden. Op dit moment ben je al bezig met het verwerken van persoonsgegevens. Laat de cliënt een toestemmingsformulier invullen, al is het voor een kleine vraag!
 • Bij het invullen van het toestemmingsformulier is het belangrijk dat de medewerker duidelijk maakt welke gegevens worden verzameld en wat het doel hiervan is. Ook moet de medewerker aangeven dat cliënt de verleende toestemming altijd weer mag intrekken. Eventueel verwijzen naar ons privacy statement op de website!
 • Bij elke nieuwe vraag dient er opnieuw een toestemmingsverklaring te worden ondertekent door de cliënt. Bijvoorbeeld: wanneer de intaker een cliënt al een toestemmingsverklaring heeft laten ondertekenen om contact te houden over een vraag, maar cliënt wordt vervolgens toch doorverwezen naar de belastingspecialist binnen de Wetswinkel. Op dat moment dient de cliënt opnieuw een toestemmingsverklaring te ondertekenen.
 • Regelmatig hebben wij onderling contact met elkaar binnen de Wetswinkel. Ga voorzichtig met de (persoons)gegevens van collega’s om. Bijvoorbeeld: telefoonnummers, namen met bijhorende specialisme, informatie in de gezamenlijke WhatsApp groep etc.
 • E-mails met gegevens van cliënten→ zo snel mogelijk verwijderen!

Met zijn allen kunnen wij de Wetswinkel AVG-proof maken. Wijs elkaar, waar nodig, op bovenstaande regels en help elkaar verbeteren.

Test nieuwsbrief 1

Voorbeeld van een nieuwsbrief die intern te lezen zal zijn

***